Η διαδικασία σύστασης εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ εύκολη και σύντομη.
 
Η πιο κοινή και διαδεδομένη μορφή εταιρείας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited (η αντίστοιχη Ελληνική  ΕΠΕ & ΙΚΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε) με μετοχικό κεφάλαιο από μια λίρα.
Η εταιρική αυτή μορφή δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των επιχειρηματικών σας σχεδίων τόσο στην χώρα ίδρυσης της εταιρείας σας όσο και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα όσων επιθυμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Αγγλία – Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η νέα εταιρεία θα έχει αξιοπιστία , διεθνές προφίλ και  στιβαρή επαγγελματική εικόνα.
 

Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων, ως προς τη συγκεκριμένη νομική μορφή εταιρείας,  καθιστώντας την ίδρυσή της ακόμα πιο ελκυστική!

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑς

Συμβουλευτική & Υποστήριξη
Αναρωτιέστε ποια είναι τα πλεονεκτήματα ίδρυσης αγγλικής εταιρείας και γιατί η καρδιά της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας χτυπά στην Αγγλία. Επιλέγοντας την Αγγλία για την έδρα της επιχείρησης σας, αυτόματα εδραιώνεστε στο μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο παγκοσμίως και απολαμβάνετε τις παροχές ενός ιδιαιτέρως αξιόπιστου, σταθερού και δίκαιου επιχειρηματικού και φορολογικού πλαισίου. Η ίδρυση αγγλικής εταιρείας στοχεύει στο τρίπτυχο:

 • της αποφυγής της παράλογης φορολογίας,
 • της ενίσχυσης της αξιοπιστίας της εταιρείας σας
 • και της χρήσης ενός σταθερού και φερέγγυου τραπεζικού συστήματος.
 • Σύσταση εταιρείας

  Σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου αναλαμβάνουμε την σύσταση της δικής σας εταιρείας στην Αγγλία, με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας δικαιοδοσίας αντίστοιχα. Επιπλέον υπηρεσίες που σας παρέχουμε για την ίδρυση της εταιρείας σας στην Αγγλία:

  • Επιλογή επωνυμίας εταιρείας
  • Εγγραφή της εταιρείας στον κυβερνητικό ιστότοπο και δήλωση έδρας
  • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
  • Αξιολόγηση εγγραφής ΦΠΑ
  • Εγγραφή στο μητρώο εργοδότη
  • Επιλογή καταρτισμένου λογιστή
  Φορολογική υποστήριξη

  Η ευνοϊκή φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για να επιλέξετε την Αγγλία ως έδρα για την εταιρείας σας. Συγκεκριμένα, με την ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία επωφελείστε ως εξής:

  • Δείκτης φορολογίας 19%
  • Χωρίς προκαταβολή φόρου
  • ​Μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές
  • ​Μηδενικές χρεώσεις ΦΠΑ για συναλλαγές εκτός Αγγλίας
  • ​Υψηλό όριο αφορολόγητου