Τι σημαίνει το «εκπαιδευτικό επίδομα» 600 ευρώ προς επιστήμονες;

Τι σημαίνει το «εκπαιδευτικό επίδομα» 600 ευρώ προς επιστήμονες;
Τι είναι η επιταγή κατάρτισης (training voucher) που θα λάβουν δικηγόροι, λογιστές, γιατροί, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές;

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, αντί της ενίσχυσης των 800 ευρώ που είχε εξαγγελθεί αρχικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως στους δικηγόρους θα δοθεί εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 600 ευρώ για έκαστο εξ αυτών, το οποίο αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Το ίδιο επίδομα θα λάβουν 170.000 επιστήμονες, προερχομένοι και από τους 5 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, πλην των δικηγόρων, δηλαδή, Γιατρών, Μηχανικών, Οικονομολόγων /Λογιστών, Εκπαιδευτικών και Ερευνητών.

Με αφορμή την ανακοίνωση των υπουργείων, μεγάλη μερίδα του Τύπου αναφέρεται στο εν λόγω ποσό ως “επίδομα” αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για απευθείας οικονομική ενίσχυση, όπως στην περίπτωση των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως, σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση 1.5188/οικ.3.968, το σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher): Αφορά τη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους από το ΕΚΕΠΙΣ παρόχους σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

Η επιταγή κατάρτισης (training voucher) ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης, αξιολόγησης και πληρωμής των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης μέσω του συστήματος χορήγησης επιταγής κατάρτισης (training voucher), θα καθορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση/προκήρυξη που θα εκδίδεται από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Ως εκ τούτου, είναι σαφές πως δεν πρόκειται για ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο επίδομα, όπως αυτό των 800 ευρώ που θα λάβουν οι εργαζόμενοι.

Αναδημοσίευση απο : lawspot

error: Content is protected !!