Τηλεγραμματεία

Η υπηρεσία της τηλεγραμματείας μας καλύπτει όλες τις ανάγκες της γραμματειακής σας υποστήριξης εξ’ αποστάσεως. Διαχειρίζεται τις κλήσεις και τα ραντεβού σας με τον τρόπο που εσείς υποδεικνύετε.