Φοροτεχνική Υποστήριξη

Φοροτεχνική κάλυψη όλων των επιχειρήσεων. Πλήρης υποστήριξη από τους πλέον έμπειρους επιστήμονες στον χώρο των ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ . Κεντρική σύμβαση χρησιμοποίησης τράπεζας φοροτεχνικών εφαρμογών με πρόσβαση on line από κάθε μέλος του Δικτύου που ελέγχεται on line από τα κεντρικά γραφεία υποστήριξης , παροχή άμεσης υποστήριξης σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στην διάρκεια της ημέρας.
Εξειδικευμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες για ειδικές κατηγορίες όπως γιατροί, δικηγόροι, συγγραφείς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, εκδοτικοί οίκοι, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π.