ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Δ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (LIVE WEBINAR)​

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ GENERAL - Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ Κατηγορίας Βιβλίων) - LIVE WEBINAR- Δηλώσεις ΔOY (ΟE – ΕE - Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Φυσικά Πρόσωπα)

έναρξη:
01 Ιουνίου 2020
Διάρκεια:
2 μήνες
(65 ώρες)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Δευτερα 18:00 – 21:30
τεταρτη 18:00 – 21:30

Έναρξη προγράμματος σε:

Days
Hours
Minutes
Seconds
Το πρόγραμμα έληξε! Δηλώσετε ενδιαφέρον για να ενημερωθείτε πρώτοι μόλις είναι πάλι ενεργό!

Σκοπός

Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Λειτουργίας της Απλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες & Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων

Στόχος

 • Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή

Απευθύνεται

 • Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
 • Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Ύλη Σεμιναρίου

 • Ενάρξεις ατομικών επιχειρήσεων
 • Διακοπή επαγγέλματος ατομικών επιχειρήσεων
 • Ενάρξεις νομικών προσώπων ΟΕ – ΕΕ
 • Καταστατικά
 • Διακοπή δραστηριότητας

Διαδικασία , Σημειώσεις , Έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.

 • Πρακτικές Εφαρμογές 1. (Επαγγελματίες) (ΠΟΛ 1120/25.4.14)

  • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
  • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος εργολάβου
  • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος μεταπωλητή (άρθρο 39)
  • Διαχείριση ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή κλπ

  Λογιστική απεικόνιση , ΦΠΑ , παρακρατούμενοι φόροι , έντυπα με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.

 • Πρακτικές Εφαρμογές 2. (Ατομικές Επιχειρήσεις – Εμπορικές)

  Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ – Prorata , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.

  • Διαχείριση πρατηρίου υγρών καυσίμων
  • Μεταπωλητής υπό το καθεστώς 39Α & 45 του Ν. 2859/2000
  • Αγρότης κανονικού καθεστώτος
  • Διαχείριση πρακτορείου ταξιδιών
  • Διαχείριση εστιατορίου
  • Διαχείριση αρτοποιείου
  • Διαχείριση εισαγωγικής επιχείρησης
  • Διαχείριση μικτής επιχείρησης
  • Διαχείριση δικηγόρων
  • Διαχείριση παιδικού σταθμού (απαλλαγή ΦΠΑ)
 • Πρακτικές Εφαρμογές  3. (Εταιρίες)

  • Διαχείριση Ο.Ε Εμπορικής – Μεταποιητικής
  • Διαχείριση Ε.Ε Εμπορική επιχείρησης
  • Διαχείριση Ο.Ε Μικτή επιχείρησης

  Λογιστική Ενημέρωση ,ΦΠΑ , Έντυπα, Απογραφή, Αποσβέσεις με Πρακτικές Εφαρμογές όπως συναντώνται στην πράξη.  

 • Όλες οι εφαρμογές θα συνοδεύονται από τις ανάλογες εγκυκλίους και μεταβολές με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους. 

Δηλώσεις (Ατομικών Επιχειρήσεων)

 • Βιβλίο Εσόδων Εξόδων Μηχανογραφημένο
 • Επαγγελματίας Λογιστής  – Έντυπο Ε3 – Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Επαγγελματίας Δικηγόρος –  Έντυπο Ε3 – Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Επαγγελματίας Εργολάβος  – Έντυπο Ε3 – Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Επαγγελματίας Μεταπωλητής  – Έντυπο Ε3 – Έντυπο Ε1 – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Άσκηση δραστηριότητας επιχείρησης (εμπορική – βιομηχανική), εστίαση εμπόριο, παροχή υπηρεσιών κλπ –  Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ε1 –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 

Δηλώσεις Εταιριών

 • Διαχείριση Ο.Ε Εστίαση- Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης  
 • Διαχείριση Μικτή – Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν –Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης  
 • Διαχείριση Ε.Ε Εταιρία Παροχή Υπηρεσιών – Έντυπο Ε3 -Έντυπο Ν
 • Ειδικού καθεστώτος
 • Κανονικού καθεστώτος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

Ε1 – Ε2 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ :

 • Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Στα εισοδήματα από ακίνητα
 • Στα εισοδήματα αγροτών
 • Στα εισοδήματα από μερίσματα εταιριών – από τόκους καταθέσεων , δικαιωμάτων – υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
 
 • Στον προσδιορισμό τεκμηρίων
 • Στην κάλυψη των τεκμηρίων
 • Στην ανάλωση κεφαλαίων παρελθουσών χρήσεων
 • Στον χειρισμό ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών
 • Στην διαχείριση προκαταβληθέντων ,παρακρατούμενων φόρων.

Πρακτική Συμπλήρωσης όλων των Πινάκων του Ε1

 • ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στοιχεία Φορολογουμένων
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Πληροφοριακά Στοιχεία
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μείωση Φόρου λόγω Αναπηρίας
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις – Παρακρατηθέντες Φόροι και Μειώσεις
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού  
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Γ2 Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Δ1 Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Δ2 Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία (εκμίσθωση , υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση κλπ)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης  Κεφαλαίου
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης (προσδιορισμός τεκμηρίων)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία – Ποσά που μειώνουν την ετήσια Δαπάνη (μείωση τεκμηρίων)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Ποσά Δαπανών που αφαιρούνται από το Συνολικό Εισόδημα ή από το Φόρο
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Στοιχεία Εξαρτώμενων Μελών Φορολογουμένων (προστατευόμενα μέλη)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Στοιχεία από το Φάκελο του Φορολογουμένου
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Τραπεζικός Λογαριασμός – Υπογραφή Δήλωσης – Ευθύνες

Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

Ε9 – Πρακτική  Συμπλήρωση Ε9

Ε2 – Ανάλυση νέου εντύπου Ε2

Πλήρη ανάλυση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας

Ε9 – Πρακτική  Συμπλήρωση Ε9

Μηχανογράφηση :

 • Με προγράμματα της EPSILON & UNION
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στα  Demo των προγραμμάτων της Εταιρείας UNION και EPSILON.
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος UNION.
 • Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη”, E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις

ΟΙ εγγραφές ξεκίνησαν!

error: Content is protected !!