Πότε οι τράπεζες ζητούν… μετρητά για δάνεια με εγγύηση δημοσίου

Γραφειοκρατικό παραλήρημα από τις τράπεζες. Διαφορετική στρατηγική ακολουθούν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις που ζητούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να εκταμιεύσουν δάνεια με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Την ίδια στιγμή, το επιτόκιο προκύπτει με βάση το οικονομικό προφίλ της εταιρείας και τα collateral που μπορεί να διαθέτει καθώς και το κατά πόσο είναι διατεθειμένη -όχι υποχρεωμένη- να δεσμεύσει, προκειμένου να επιτύχει ελκυστικότερη τιμολόγηση του δανείου.

Τα μετρητά

Εγγυήσεις με τη μορφή μετρητών (cash collateral) ζητούνται όταν κριθεί απολύτως απαραίτητο και σε ποσοστό που κινείται από 10% έως 20% του ύψους του δανείου.

Η ανάγκη παροχής εγγυήσεων αφορά τις εταιρείες που φέρουν υψηλό ρίσκο δανειοδότησης. Προκρίνεται η λύση του cash collateral καθώς οι προσημειώσεις ακινήτων είναι χρονοβόρες και έχουν κόστος για τα πιστωτικά ιδρύματα. Το cash collateral μπορεί να είναι είτε καταθέσεις που διαθέτει η εταιρεία είτε κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τραπεζικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι όταν η επιχείρηση είναι υγιής, με βάση τα δεδομένα της αγοράς, και το ποσό του δανείου που αιτείται είναι της τάξης των 80.000-100.000 ευρώ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ζητούνται εγγυήσεις. Όσο όμως μεγαλώνει το ρίσκο τόσο κρίνεται αναγκαία κάποιου είδους εγγύηση, σε μικρό ποσοστό σε σχέση με το ύψος του δανείου που ζητά η επιχείρηση.

50%-50%

Με δεδομένο ότι η κάθε τράπεζα έχει διαφορετική στρατηγική -καθώς υπάρχουν και τράπεζες που δεν ζητούν εγγυήσεις, δεδομένου ότι τα δάνεια από το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι εγγυημένα κατά 80% από το δημόσιο-, ορισμένες τράπεζες υιοθετούν άλλες πρακτικές, βάζοντας στο παιχνίδι και τον επιχειρηματία, εφόσον διαπιστώνεται ότι διαθέτει ταμειακά αποθέματα.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση που αιτείται δάνειο έχει ρευστότητα, τότε η τράπεζα προτείνει στον επιχειρηματία να δανεισθεί το 50% και το υπόλοιπο να το βάλει από το ρευστό που διαθέτει στο ταμείο. «Εφόσον γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση έχει ταμειακή ευρωστία, ωστόσο επιδιώκει την άντληση περαιτέρω ρευστότητας, προτείνουμε να πάρει τα μισά, προκειμένου το κονδύλι να διοχετευθεί στις επιχειρήσεις που έχουν πραγματική ανάγκη», αναφέρει πηγή.

Το επιτόκιο

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, όσο καλύτερο rating έχει μια επιχείρηση τόσο πιο φθηνό χρήμα μπορεί να αντλήσει και το επιτόκιο να περιοριστεί στο 2%. Ωστόσο, το μέσο επιτόκιο κινείται πάνω από το 3%, ενώ ξεπερνά το 3,5% στις περιπτώσεις που στο δάνειο δεν υπάρχουν εγγυήσεις.

Υπόδειγμα επιστολής που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για ολοκλήρωση.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του αιτήματος του προγράμματος ΕΑΤ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ (80%), τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν πρωτότυπα στο κατάστημα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Δήλωση στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ συμπληρωμένη από τον πελάτη (επισυνάπτεται έντυπο 314051).

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται έντυπο 332021).

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται έντυπο 332031).

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση με πίνακα επιχορηγήσεων (επισυνάπτεται έντυπο 332041). Σημειώνεται ότι στον πίνακα επιχορηγήσεων θα πρέπει να αναγραφούν οι ενισχύσεις που αφορούν (α) το πρόγραμμα επιδότησης τόκων των υφιστάμενων δανείων  και (β) το πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής.

 

  1. Εκτύπωση από το Taxisnet των ΚΑΔ της εταιρείας (με printscreen).

 

  1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για 31/12/2019, όπως εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

  1. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ όλων των μηνών για το 2019.

 

  1. Έντυπο Ε4 για την αμέσως προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή εναλλακτικά τις ΑΠΔ του 2019.

 

  1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά την εκταμίευση).

 

  1. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας (σε ισχύ κατά την εκταμίευση).

Παρακαλώ όπως μας αναλύσετε τη χρήση που προτίθεστε να κάνετε με το αιτούμενο ποσό, καθώς επίσης και το κάλυμμα που προτείνετε για το 20% του δανείου , για το οποίο δεν υφίσταται εγγύηση ΕΑΤ.

Θράσος Μίαρης

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας

Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΑ

error: Content is protected !!