You are currently viewing ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΠΑ 24% ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 3%.

ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΠΑ 24% ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 3%.

Αν ο φορολογούμενος αποκτά πρώτη κατοικία τότε επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% που
επιβάλλεται πάνω από το αφορολόγητο όριο (200.000 ευρώ για τον άγαμο και 250.000 ευρώ για
τον έγγαμο με προσαύξηση για τα παιδιά). Αν πρόκειται για δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική,
γραφείο ή κατάστημα και η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 τότε
επιβάλλεται ΦΠΑ 24%.
Επίσης, ΦΠΑ επιβάλλεται στη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, στη σύσταση ή στην παραίτηση
από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, στην παραχώρηση του δικαιώματος
αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί
κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου, καθώς και στη μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της
επικαρπίας των ακινήτων.
Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην παράδοση ακινήτων των οποίων:
• Η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 01/01/2006 και μετά
• Η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 01/01/2006 και μετά με την προϋπόθεση ότι
μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.
Πρώτη κατοικία
Απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από τον Φ.Μ.Α.
κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής
χρήσης που συνιστάται υπέρ των παραπάνω ακινήτων.
Επισημαίνεται, ότι για τον οικοπεδούχο στην περίπτωση αντιπαροχής δεν υφίσταται ποτέ
απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αφού δεν πληρούται η βασική
προϋπόθεση της αγοράς που θέτουν οι διατάξεις Φ.Μ.Α.
Παράδοση οικοπέδων
Απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. η παράδοση οικοπέδων, αγροτεμαχίων κλπ, καθώς και η
παράδοση ιδανικών μεριδίων αυτών.
Αντιπαροχή
Δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στην παράδοση των χιλιοστών του οικοπέδου από τον οικοπεδούχο
προς τον κατασκευαστή, ενώ επιβάλλεται Φ.Π.Α. για τις παραδόσεις κτισμάτων (εργολαβία) που
δίδονται ως αντιπαροχή από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο. Ως αξία, επί της οποίας
υπολογίζεται Φ.Π.Α., λαμβάνεται η αξία της παρεχόμενης εργολαβίας, η οποία προκύπτει από το
κόστος υλικών εργασιών, αμοιβών, μισθών και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και τυχόν
εργολαβικό κέρδος, όπου υπάρχει.
Μεταβίβαση ιδιοκτησιών
Ο οικοπεδούχος μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής της οικοδομής, ακόμη και πριν
εκδοθεί προς αυτόν το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων, να μεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες που
παραμένουν στην κυριότητά του. Η μεταβίβαση αυτή υπάγεται σε ΦΜΑ. εάν ο οικοπεδούχος
είναι ιδιώτης και σε Φ.Π.Α. εάν είναι κατασκευαστική επιχείρηση. Σημειώνεται ότι και σε αυτήν
την περίπτωση το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων θα εκδοθεί στον οικοπεδούχο που έχει
συμβληθεί με τον κατασκευαστή και σε αυτόν επιρρίπτεται ο αναλογών ΦΠΑ.

ΜΙΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ