Οι Έλληνες επιχειρηματίες να προστρέξουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προκειμένου να δανειοδοτηθούν για το σύνολο των επενδύσεων που θέλουν να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις μέσω της ΕΤΕπ θα πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα απευθείας, μέσω του γραφείου της στην Αθήνα.

Η ΕTEπ έχει τη δυνατότητα να χορηγεί απευθείας δάνεια σε φερέγγυες επιχειρήσεις έως το 50% των επενδυτικών δαπανών τους. Το ελάχιστο ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγήσει η ETEπ είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ETEπ χορηγεί χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις όχι όμως για επενδύσεις σε ακίνητα.Όλες οι επενδύσεις που χρηματοδοτεί η ETEπ πρέπει να είναι άρτιες από οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική άποψη και οι όροι της χρηματοδοτήσεις εξαρτώνται από τον τύπο της επένδυσης και τις παρεχόμενες εγγυήσεις.

Η ΕΤEπ είναι διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης δανείων υψηλότερου κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν προφίλ «equity risk».

Αξιοσημείωτη είναι η αρωγή της ΕΤΕπ στην χρηματοδότηση των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες χρειάζονται οικονομική και επενδυτική στήριξη για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Γι’ αυτό και ενδιαφέρεται να προσελκύσει επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν σχέδια ανάπτυξης που απαιτούν κεφαλαιακές επενδύσεις.

Σε μια περίοδο, όπου η πρόσβαση σε χρηματοδότηση έγινε αδύνατη για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες – η ΕΤΕπ παραμένει ενεργή, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Το σύνολο της ρευστότητας που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ΑΕΠ της. Από το 2008 μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα, υπό τη μορφή δανείων και εγγυήσεων (επιχειρηματικά κεφάλαια και μικροχρηματοδοτήσεις για Μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, εξασφάλιση ρευστότητας στην τραπεζική αγορά για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δάνεια σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και χρηματοδότηση σημαντικών δημοσίων έργων υποδομής).

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξακολουθεί να έχει ενεργή δραστηριότητα, με ενισχυμένη παρουσία και ειδική επενδυτική ομάδα για την Ελλάδα, με νέα προγράμματα όπως το πρόγραμμα ενίσχυσης της χρηματοδότησης εξωτερικού εμπορίου για τη στήριξη της εξωστρέφειας αλλά και με υποστηρικτικές δράσεις, για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Σε αυτές τις δράσεις προστίθενται τώρα και οι πρωτοβουλίες σε δύο κρίσιμους τομείς.

Ο ένας αφορά την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, μέσω του σχεδίου Γιούνκερ, ενός σχεδίου που επικεντρώνεται στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και μπορεί να δημιουργήσει σπουδαία οφέλη για την Ελλάδα, κυρίως, μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και ευρύτερα μέσα από την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας κλάδων με στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία.

Είναι μάλιστα σημαντικό το ότι στις υπηρεσίες της ΕΤΕπ περιλαμβάνεται η υποστήριξη και η καθοδήγηση των επιχειρήσεων, προκειμένου να συντάξουν τις προτάσεις τους και να αναπτύξουν αξιόπιστα επιχειρηματικά πλάνα.

Τα εργαλεία και οι ευκαιρίες που παρέχει η ΕΤΕπ χρήζουν έγκυρης αξιοποίησης, ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η πρόκληση αυτή αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όμως την Ελλάδα. Ένα σταθερό και θεσμικό πλαίσιο απαιτείται για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών, καθώς τα κίνητρα και η υποστήριξη κεφαλαίων δεν αρκούν.

Είναι ανέφικτο να υπάρξουν επενδύσεις, όταν στην Ελλάδα ο φορολογικός συντελεστής είναι τρεις φορές υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο της Βουλγαρίας και δυόμισι φορές υψηλότερος σε σχέση με της Κύπρου.

Το ίδιο πλήγμα με τις επενδύσεις δέχονται και οι νέες θέσεις εργασίας, καθώς η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η χώρα με τις υψηλότερες κρατήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στα μέλη του ΟΟΣΑ.

Αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής, με έμφαση στη μείωση των φόρων. Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στις αγορές. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις, τις οποίες η ελληνική Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει, ώστε τα κεφάλαια που διατίθενται μέσω της ΕΤΕπ να αξιοποιηθούν και να παράγουν ουσιαστικό αναπτυξιακό όφελος για τη χώρα.

 

Θράσος Μίαρης

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας

Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΑ

error: Content is protected !!