You are currently viewing Οδηγός για τη Δημιουργία μιας ΙΚΕ στην Ελλάδα

Οδηγός για τη Δημιουργία μιας ΙΚΕ στην Ελλάδα

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή για πολλούς
επιχειρηματίες στην Ελλάδα, προσφέροντας ευελιξία και δυνατότητες ανάπτυξης.
Όλες οι βασικές πληροφορίες για τη διαδικασία δημιουργίας μιας ΙΚΕ εταιρίας (Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας), τα απαραίτητα έγγραφα, οι απαιτήσεις και τα οφέλη. Όσα
χρειάζεσαι σε έναν πλήρη οδηγό από την MBC και τους εξιδεικευμένους συνεργάτες μας.

Η δημιουργία μιας ΙΚΕ στην Ελλάδα προσφέρει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας στη
διαχείριση, της περιορισμένης ευθύνης των μετόχων και της δυνατότητας αύξησης του
κεφαλαίου.

Ποια είναι, όμως, η διαδικασία για τη δημιουργία μίας ΙΚΕ στην Ελλάδα;

Πλέον, όλοι οι επιχειρηματίες μπορούν να συστήσουν μια ΙΚΕ ταχύτατα (σε λιγότερο από 60
λεπτά) μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (eΥΜΣ) χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα πρότυπα
καταστατικά.

Σημείωση: H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη
σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια
Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4919/2022)

Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συσταθούν ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), είτε
μονοπρόσωπες είτε πολυπρόσωπες, oμόρρυθμες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες (ΕΕ) εταιρείες, εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) καθώς και ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ).

Βήμα 1: Επίλεξε την Ονομασία της ΙΚΕ
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ΙΚΕ είναι η επιλογή ενός μοναδικού ονόματος για
την εταιρεία. Το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό και να μην υπάρχει ήδη καταχωρημένο
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Βήμα 2: Δημιούργησε τον Σύμβουλο της ΙΚΕ / Ονοματεπώνυμα Εταίρων & Διαχειριστών
Η ΙΚΕ πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν σύμβουλο. Οι σύμβουλοι μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαχείριση της εταιρείας.

Βήμα 3: Κατάθεσε το Αρχικό Κεφάλαιο / Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο / Ποσοστά εταίρων
Για να δημιουργήσεις μια ΙΚΕ, πρέπει να καταθέσεις το αρχικό κεφάλαιο. Το ελάχιστο
αρχικό κεφάλαιο για μια ΙΚΕ είναι συνήθως 1 ευρώ και να ορίσεις το % των εταίρων στο
αρχικό εταιρικό κεφάλαιο

Βήμα 4: Δημιουργία του Εταιρικού Συμβούλου
Πρέπει να δημιουργήσεις τον Εταιρικό Σύμβουλο της ΙΚΕ. Ο Εταιρικός Σύμβουλος είναι
υπεύθυνος για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τη διαχείριση των
υποθέσεων της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Βήμα 5: Υπόβαλε τα Απαιτούμενα Έγγραφα
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να υποβάλεις  τα απαιτούμενα έγγραφα στο
ΓΕΜΗ. Αυτά περιλαμβάνουν το καταστατικό της ΙΚΕ, την αίτηση εγγραφής και άλλα σχετικά
έγγραφα.
• Κωδικούς taxis των εταίρων & του διαχειριστή της ΙΚΕ
• Αριθμούς ΑΜΚΑ εταίρων & διαχειριστών
• ΚΑΔ κωδικούς δραστηριότητας επιχείρησης
• Αριθμούς δελτίων ταυτότητας εταίρων & διαχειριστών
• Πλήρη στοιχεία της έδρας της επιχείρησης, ηλεκτρονικά θεωρημένο μισθωτήριο.

Βήμα 6: Ολοκλήρωσε την Εγγραφή
Μόλις τα έγγραφα εγκριθούν από το ΓΕΜΗ, η ΙΚΕ σου θα είναι επίσημα εγγεγραμμένη και
μπορείς να ξεκινήσεις τη λειτουργία της.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης ΙΚΕ στην Ελλάδα οδηγεί αυτομάτως στα κάτωθι:

  • Άμεση απόδοση ΑΦΜ & εγγραφή στην Δ.Ο.Υ.
  • Άμεση απογραφή στο ΓΕΜΗ & απόδοση αριθμού μητρώου.
  • Άμεση χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΓΕΜΗ
  • Άμεση εγγραφή & απόδοση αριθμού μητρώου επιμελητηρίου.
  • Αυτόματη ενημέρωση του ΕΦΚΑ για τους διαχειριστές.
  • Αυτόματη έκδοση βεβαίωσης & ανακοίνωσης σύστασης (e- ΥΜΣ)
  • Έκδοση προσωρινού κλειδαρίθμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτόπου για την
    έκδοση κωδικών εισόδου στην μερίδα taxis net της εταιρείας

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MBC_businesscenter (@mbc_athens)

Τα Οφέλη της ΙΚΕ στην Ελλάδα

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) προσφέρει αρκετά οφέλη για επιχειρηματίες και
επενδυτές που επιλέγουν αυτήν τη νομική μορφή επιχείρησης στην Ελλάδα. Κάποια από τα
κύρια οφέλη περιλαμβάνουν:

Περιορισμένη Ευθύνη: Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της ΙΚΕ είναι η περιορισμένη
ευθύνη των μετόχων της. Αυτό σημαίνει ότι οι μετόχοι δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για
τα χρέη της εταιρείας πέραν του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει.

Ευκολία Διαχείρισης: Η ΙΚΕ παρέχει ευελιξία στη διαχείριση, καθώς οι μετόχοι έχουν τη
δυνατότητα να είναι ενεργά εμπλεκόμενοι στη λειτουργία της εταιρείας.

Χαμηλό Αρχικό Κεφάλαιο: Το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση μιας ΙΚΕ είναι
συνήθως χαμηλό, επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να ξεκινήσουν με
μικρότερο κεφάλαιο.

Ευκολία Συνεργασίας: Η ΙΚΕ μπορεί να έχει μία ή περισσότερους συμβούλους, που μπορούν
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αυτό επιτρέπει την ευκολία συνεργασίας με ειδικούς
σε διάφορους τομείς.

Ευέλικτη Διάρθρωση: Η ΙΚΕ διαθέτει ευέλικτη διάρθρωση, επιτρέποντας την προσαρμογή
της στις ανάγκες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στους συμμέτοχους
και το κεφάλαιο.

Δυνατότητα Επέκτασης: Με την ΙΚΕ, μπορείς να αυξήσεις το κεφάλαιο και να
προσελκύσεις νέους επενδυτές όποτε χρειαστεί, επιτρέποντας την επέκταση της
επιχείρησής σου.

Φορολογικά Οφέλη: Η ΙΚΕ μπορεί να επωφεληθεί από ορισμένα φορολογικά κίνητρα και
ελαφρύνσεις σε σχέση με άλλες μορφές επιχειρήσεων.

Συνοψίζοντας, η ΙΚΕ στην Ελλάδα αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για επιχειρηματίες και
επενδυτές στην Ελλάδα λόγω των πολλών οφελών που προσφέρει σε ό,τι αφορά την
περιορισμένη ευθύνη, τη διαχείριση, την ευελιξία και τη φορολογία. Πριν αποφασίσεις να
ιδρύσεις μια ΙΚΕ, συνιστάται να συμβουλευτείς έναν ειδικό για να κατανοήσεις πλήρως
τις απαιτήσεις και τα οφέλη που σχετίζονται με την επιλογή αυτή.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις δυσκολίες ή χρειάζεσαι επιπλέον πληροφορίες για τη
δημιουργία μιας ΙΚΕ στην Ελλάδα, ο Θρασύβουλος Μίαρης και οι συνεργάτες της MBC είναι
στη διάθεσή σου για να σε καθοδηγήσουν.

Εδώ όσα θέλεις να γνωρίζεις για την σύσταση Ατομικής Επιχείρησης στην Ελλάδα.