Μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω της εφαρμογής myProperty

Φορολογούμενοι έχουν κατακλύσει συμβολαιογραφεία και εφορίες το τελευταίο διάστημα που θέλουν να ολοκληρώσουν αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές και δωρεές με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες σε συνδυασμό με το αυξημένο αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Στόχος όλων να αποφύγουν την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών.
Να τονίσουμε ότι το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ δεν <<τελειώνει>>, είναι νόμος που καταργείται με άλλο νόμο.
Πολλά τα ερωτήματα για την ταυτότητα κτιρίων καθώς και τις αλλαγές έχουν μπερδέψει τους Έλληνες Φορολογούμενους με την ψηφιακή γραφειοκρατία.
Στο πλαίσιο αυτό ο Διοικητής της ΑΑΔΕ έστειλε εγκύκλιο με οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Με βάση την εγκύκλιο Πιτσιλή χειρόγραφες δηλώσεις φορολογίας γονικής παροχής – δωρεάς που υποβλήθηκαν στις ΔΟΥ μέχρι και τις 17/12/2021 και οι δηλώσεις φορολογίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων και γονικής παροχής – δωρεάς που δεν μπορούν να υποβληθούν ως αρχικές στο myProperty, μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας στις εφορίες προκειμένου να προλάβουν οι φορολογούμενοι να ολοκληρώσουν τα συμβόλαιά τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Επιπλέον όσοι προχωρούν σε τροποποίηση-σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση επίσπευσης με την οποία θα δηλώνουν μετά την τροποποίηση θα ακολουθήσει η μεταβίβαση.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος ορίζει τα ακόλουθα:

1. Μέχρι την 31/12/2021 προτεραιοποιούνται ως προς τη διεκπεραίωσή τους οι χειρόγραφες δηλώσεις φορολογίας γονικής παροχής – δωρεάς που υποβλήθηκαν στις ΔΟΥ μέχρι και τις 17/12/2021 (ήτοι πριν την έναρξη της αποκλειστικής υποβολής τους στην πλατφόρμα myProperty), καθώς και οι δηλώσεις φορολογίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων και γονικής παροχής – δωρεάς που δεν μπορούν να υποβληθούν ως αρχικές στο myProperty, ώστε η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και στις δύο φορολογίες να ολοκληρωθεί μέχρι την 21/1/2022.

2. Στην περίπτωση που, για τη μεταβίβαση ακινήτου προηγείται η τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και η υποβολή χειρόγραφης δήλωσης Φ.Μ.Α., για την επίσπευση της διεκπεραίωσης της, οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν, μαζί με τη δήλωση αυτή και “υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 – αίτηση επίσπευσης”, με την οποία θα δηλώνουν ότι, μετά την τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας θα ακολουθήσει μεταβίβαση ακινήτου και θα ζητούν την άμεση διεκπεραίωση της εν λόγω δήλωσης, ώστε να ακολουθήσει η γονική παροχή/δωρεά ή η μεταβίβαση με επαχθή αιτία, μέσω της εφαρμογής myProperty ή χειρόγραφα κατά περίπτωση. Συστήνεται η υπεύθυνη δήλωση να εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

3. Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει χειρόγραφη δήλωση φορολογίας γονικών παροχών και δωρεών η οποία δεν έχει εκκαθαριστεί ακόμη θα μπορούν να την ανακαλέσουν μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην πλατφόρμα “Τα Αιτήματά μου” (Υπηρεσία: η ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση, Θεματική Ομάδα: Κεφάλαιο, Διαδικασία: Ανάκληση δήλωσης φόρου γονικής παροχής – δωρεάς λόγω υποβολής της μέσω της εφαρμογής myProperty), προκειμένου να την υποβάλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty και να εκκαθαριστεί άμεσα.

 

Θράσος Μίαρης

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας

Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΑ

error: Content is protected !!