δΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολογούμε δωρεάν το ακίνητό σας και προτείνουμε λύσεις για να γίνει όσο πιο αποδοτικό είναι εφικτό.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε την καταχώρηση του ακινήτου σας στις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες airbnb, booking.com, expedia καθως και το δικό του site.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Βρίσκουμε, αξιολογούμε και επικοινωνούμε με τους υποψήφιους επισκέπτες σας και διαλέγουμε τους ιδανικότερους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Check in, 24 ώρες τη μέρα και 365 μέρες το χρόνο.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Με ειδικό Τμήμα Revenue Management προσαρμόζουμε συνεχώς τις τιμές για την καλύτερη δυνατή πληρότητα, για να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για εσάς.

error: Content is protected !!