ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ​

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ​

ΕΝΑΡΞΗ

ANAMENETAI

ΛΗΞΗ

ANAMENETAI
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ANAMENETAI
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
12

ΩΡΕΣ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες παρακολουθώντας, επιτυχώς, το πρόγραμμα για εγκαταστάτες συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας,  κατέχουν νόμιμα αναγνωρισμένο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου τίτλου, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αυτό τον τίτλο σπουδών, μαζί με τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση της άδειας εργασίας κατηγορίας Β΄ ως προσωπικό ασφαλείας ΙΕΠΥΑ.

Στόχος

 • Η απόκτηση αναγνωρισμένου Τίτλου σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης.

Απευθύνεται

 • Σε επαγγελματίες του χώρου της Ασφάλειας.
 • Σε εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ώστε να αποκτήσουν άδεια εργασίας ως εγκαταστάτες συναγερμών και συστημάτων ασφάλειας.
 • Σε όσους εργάζονται ήδη στον κλάδο αυτό και επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους.

Ύλη Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στην ηλεκτροτεχνία.
 • Υλικά εγκατάστασης για συστήματα ασφαλείας.
 • Πρότυπα.
 • Συμβουλές εγκατάστασης – συντήρησης.
 • Αναφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων τεχνικών ασφαλείας και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας ΙΕΠΥΑ Β’ Κατηγορίας.
 • Παρουσίαση υλικών εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας.
 • Λεπτομερής παρουσίαση εγκατάστασης.

ΟΙ εγγραφές ξεκίνησαν!

error: Content is protected !!