You are currently viewing Κορωνοϊός- Κρίσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις σε εργασιακά και φορολογικά θέματα

Κορωνοϊός- Κρίσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις σε εργασιακά και φορολογικά θέματα

Απαντά η Χριστίνα Ψυχογυιού Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Εργασιακή Σύμβουλος, Συνεργάτης Φοροτεχνικού

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλημέρα σας. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις:
1. Έχω ατομική επιχείρηση, φροντιστήριο με 5 υπαλλήλους, που τους έχω κάνει αναστολή σύμβασης εργασίας με εντολή κρατικής αρχής. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λήγουν στις 31 Μαΐου. Αν ανοίξουμε πχ στις 15 Μαΐου, μπορώ να κάνω τις λύσεις συμβάσεων στις 31 Μαΐου ή πρέπει να τους κρατήσω για όσο διάστημα ήταν σε αναστολή;
2. Σε ποια πλατφόρμα υποβάλλω αίτηση: στη ΑΑΔΕ που ανοίγει σήμερα για τα 800 ευρώ, αφού είμαι ατομική επιχείρηση με 5 υπαλλήλους η στην Εργάνη για τα 600 ως επιστήμονας; (κανονικά στην Εργάνη δεν πρέπει να υποβάλλουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν μόνοι τους, χωρίς προσωπικό;)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετικά με το πρώτο ερώτημά σας, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί ισχύουν τα εξής:
Σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή , ο εργοδότης δύναται να αναστείλει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τότε, οι εργαζόμενοι δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ και η σύμβασή τους θα συνεχιστεί μετά την άρση της αναστολής, για τον υπολειπόμενο χρόνο.
Όσο αφορά το δεύτερο, ισχύουν τα κάτωθι:
Σύμφωνα με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020, οι επιχειρήσεις–εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:
1. την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,
2. τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής για να επωφεληθούν από τη μείωση του ενοικίου.
3. τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
4 τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (καταγγελία σύμβασης, οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Προθεσμία δήλωσης: από 24/3/2020 έως και 10/04/2020
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, ώστε αυτοί να ενταχθούν στον Μηχανισμό Στήριξης (καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ).
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών.
Οι εργαζόμενοι μπαίνουν στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr στην οποία θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.
Οι αιτήσεις για τους εργαζομένους που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους με εντολή δημόσιας Αρχής θα γίνουν με βάσει τον ΑΦΜ του εργαζομένου.
Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για όσους έχουν αναστολή της σύμβασης εργασίας τους με εντολή δημόσιας Αρχής πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής:
• 1/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 1
• 2/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2
• 3/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3
• 4/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4
• 5/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5
• 6/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6
• 7/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7
• 8/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8
• 9/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9
• 10/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0
Για την υποβολή της αίτησης των εργαζομένων χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή και άρα είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του 40%, όσο και για να λάβουν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ.
Άρα, θα πρέπει για την αναστολή των εργαζομένων σας να μπείτε στο Εργάνη και να κάνετε την παραπάνω διαδικασία και εσείς σαν επιστήμονας-ελεύθερος επαγγελματίας εντάσσεστε στο ειδικό πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης (Voucher), διάρκειας 30 ημερών με επιδότηση 600 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα σας, Θέλω να σας υποβάλλω δύο ερωτήματα:
1. Η δραστηριότητα μου (ατομική επιχείρηση-λογιστής ) είναι στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται. Mπορώ να δηλώσω πληττόμενος?
2. Πολιτικός μηχανικός με μπλοκάκι ασφαλιστικά με δικό του γραφείο και απλογραφικά βιβλία , ( ο εργοδότης του μηχανικού υποβάλλει ΑΠΔ και πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές του) δικαιούται τα 800 ευρώ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως έχει ανακοινωθεί, επιστήμονες ( δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, λογιστές κ.α) που πλήττονται από τον COVID-19 μπορούν να ωφεληθούν από το νέο ειδικό πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης ( Voucher ) διάρκειας 30 ημερών με επιδότηση 600 ευρώ.
Εσείς, σαν λογιστής-ελεύθερος επαγγελματίας εντάσσεστε στους πληττόμενους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί και μπορείτε να ωφεληθείτε από το παραπάνω πρόγραμμα για την επιδότηση των 600 ευρώ.
Επίσης, όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας ως πληττόμενες έχουν τα παρακάτω μέτρα στήριξης :
• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
• Δυνατότητα αναστολής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έως 10/04/2020. Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως 30/06/2020.
Όσο αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, ο πολιτικός μηχανικός δεν έχει δηλωθεί σαν μισθωτός με πρόσληψη στο σύστημα Εργάνη, είναι με μπλοκάκι άσχετα αν ο εργοδότης του τον ασφαλίζει στην ΑΠΔ. Στον συγκεκριμένο δεν μπορεί να γίνει αναστολή σύμβασης εργασίας ώστε να πάρει το επίδομα ειδικού σκοπού ύψος 800 ευρώ.
Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου) και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, ισχύει για εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
Δύναται όμως, και αυτός να ωφεληθεί από το νέο ειδικό πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης ( Voucher ) διάρκειας 30 ημερών με επιδότηση 600 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα . Έχω κύριο ΚΑΔ που έχει κλείσει με κρατική εντολή.
Θα ήθελα αν είναι δυνατόν μια διευκρίνηση σχετικά με το τι υπολογίζεται το πλήθος των εργαζομένων με δεδομένο ότι απασχολούσα 7 εργαζόμενους μερικής απασχόλησης οι οποίοι λόγω της φύσης εργασίας ( παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων με διαφορετικές θεματολογίες) εργάζονταν μερικές ημέρες και ώρες τον μήνα ανάλογα τις απαιτήσεις των θεμάτων. Προκειμένου να είμαι δικαιούχος των 800 ευρώ γίνεται κάποια αναγωγή σε οκτάωρα ή λαμβάνεται υπόψιν μόνο το αριθμητικό πλήθος άσχετα από τις ώρες εργασίας.
Επίσης ως δευτερεύων ΚΑΔ έχω επιστημονικό ΚΑΔ που δικαιούται τα 600 έχω δικαίωμα αίτησης ή το μέτρο αναφέρεται μόνο σε κύρια Δραστηριότητα?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί ως τώρα ισχύουν τα ακόλουθα:
Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 €.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αν είστε ιδιοκτήτης φροντιστηρίου με νομική μορφή (εταιρεία), με πάνω από 5 εργαζομένους, δεν δικαιούστε την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Αν είστε ιδιοκτήτης σε ατομική επιχείρηση δηλαδή θεωρείστε ελεύθερος επαγγελματίας τότε μπορείτε να ενταχθείτε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα επιστημόνων τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 ευρώ.
Επίσης, για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρέχεται:

• Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέων το μήνα Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
• Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως 30/09/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 30/06/2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης.
• Έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Μαρτίου. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Παρακαλώ πείτε μου τι πρέπει να κάνω καθόσον το ΕΡΓΑΝΗ δεν δέχεται αίτηση αναστολής με ΚΑΔ 66221008.
Ζητάει να είμαι εργοδότης και αριθμό ΑΜΕ εργοδότη
Περιμένουμε κάποια διόρθωση; ή ισχύει κάτι άλλο; και που το μαθαίνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ΚΑΔ που έχετε 66221008 ανήκετε σε δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων.
Εσείς θα υποβάλλεται αίτηση σε νέα πλατφόρμα – αυτή τη φορά στην ΑΑΔΕ η οποία θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να κάνουν αίτηση αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 5 άτομα και λειτουργούν είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως νομικό πρόσωπο (εκτός ΑΕ), προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, το επίδομα συνολικού ποσού ύψους 800 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλημέρα σας, ήθελα να ρωτήσω αν εταιρεία μπει στο σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ λόγο του ιού, θα μπορεί κάποιος υπάλληλος να συνεχίσει να δουλεύει ή από την στιγμή που μπει η εταιρεία υποχρεωτικά πρέπει να μην εργάζονται και οι υπάλληλοι?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσες επιχειρήσεις – εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις επιπτώσεις του φαινομένου του κορονοϊού και για να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες.
Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού ρητά απαγορεύονται οι απολύσεις. Όποια απόλυση γίνει θα λογίζεται άκυρη. Με την ολοκλήρωση του χρόνου αναστολής συμβάσεων εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας ως πληττόμενες , λαμβάνουν αυτές, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες τους τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Μάρτιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

• Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέων το μήνα Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
• Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως 30/09/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 30/06/2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης.

• Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Μαρτίου. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τους εργαζόμενους-μισθωτούς, των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική εντολή και των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
• Με τροπολογία, το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές.
• Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου) και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
• Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
Βάσει των προαναφερθέντων, αν ανήκετε στις πληττόμενες επιχειρήσεις και δεν θέλετε να κάνετε αναστολή στους εργαζομένους σας, αλλά μόνο αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, μπορείτε να το κάνετε για να έχετε τα ευνοϊκά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τις επιχειρήσεις. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΔ 56.10 ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΝΤΙΛΙΒΕΡΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΙΛΙΒΕΡΙ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 60% ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ . ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιχείρηση σας έχει κλείσει με κρατική εντολή, ασχέτως αν δουλεύετε με delivery. Άρα είστε δικαιούχος της μείωσης ενοικίου 40% για την επαγγελματική σας έδρα. Επίσης, με τροπολογία, το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές.
Θα πρέπει να κάνετε νέα αίτηση στο Εργάνη και να δηλώσετε το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ του εκμισθωτή σας καθώς και την διεύθυνση της επαγγελματικής σας έδρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλημέρα σας,
Μπορώ να κάνω αναστολή σύμβασης εργαζομένου λιγότερο από 45 ημέρες ένα μήνα για παράδειγμα και αν ναι τι θα ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αναστολή σύμβασης εργασίας ισχύει για 45 ημέρες και για αυτό το διάστημα ο εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί.
Άρα, όχι δεν μπορεί να γίνει αναστολή για λιγότερες από 45 ημέρες σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα σας,
Σχετικά με τα μέτρα στήριξης, θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

Διατηρώ επαγγελματική στέγη, και έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προεργασίας για 300 ανέργους και μου έχει στείλει ο ΟΑΕΔ ένα άτομο για 7 μήνες (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές όλα από τον ΟΑΕΔ πληρωμένα) χωρίς υποχρέωση να τον κρατήσω μετά το επτάμηνο. Εντάσσομαι στα μέτρα στήριξης και αν ναι υποχρεούμαι να τον κρατήσω μετά το επτάμηνο;
Για τα ενοίκια των γραφείων μας ισχύει καμία μείωση?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ δεν εντάσσονται στην αναστολή σύμβασης εργασίας για το επίδομα των 800 ευρώ.
Εσείς, σαν εταιρεία εάν έχετε κλείσει με κρατική εντολή δικαιούστε την μείωση του μισθώματος 40% για τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο για την επαγγελματική σας στέγη. Αν ανήκετε στις πληττόμενες επιχειρήσεις, με τροπολογία, το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές.
Μπορείτε, να υποβάλλεται αίτηση στο Εργάνη για να έχετε τις παρατάσεις και τις μειώσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν ανακοινωθεί και για την μείωση του μισθώματος ενοικίου της επαγγελαματικής σας έδρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Διευθύνω φροντιστήριο, το οποίο έκλεισε.
Όμως, το μόνο πρόσωπο που πραγματικά σταμάτησε να εργάζεται, είναι η γραμματέας, αφού οι καθηγητές συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση (και θα πληρωθούν κανονικά από την επιχείρηση).
Μπορώ να δηλώσω αναστολή εργασίας μόνο για την γραμματέα;
Θα έχω, σε αυτήν την περίπτωση, τις ωφέλειες του νόμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι ,μπορείτε να θέσετε την μια εργαζόμενή σας σε αναστολή. Επειδή τα φροντιστήρια έχουν κλείσει με κρατική εντολή, στην δήλωση αναστολής μπορείτε να συμπληρώσετε τον εκμισθωτή της επιχειρηματικής σας έδρας( Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση του φροντιστηρίου) για να έχετε την έκπτωση 40% στο μίσθωμα για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Επίσης, θα έχετε και τις παρατάσεις φορολογικές και ασφαλιστικές που έχουν ανακοινωθεί.
Αν προβείτε στην αίτηση, θα πρέπει να δώσετε στην εργαζόμενή σας το πρωτόκολλο της αίτησης, καθώς και να την ενημερώσετε ότι και αυτή δικαιούται την μείωση στο μίσθωμα της για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο αν πληρώνει ενοίκιο για πρώτη κατοικία. Τα στοιχεία του εκμισθωτή της θα πρέπει να τα δηλώσει και αυτή στο supportemployees.yeka.gr οταν θα κάνει την αίτηση της.
Σε εσάς που έχετε κλείσει με κρατική εντολή θα πρέπει να γίνει η αίτηση μέχρι τις 10 Απριλίου.

 

Χριστίνα Ψυχογυιού

Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακή Σύμβουλος

M I A R I S B R O S T A X F I R M

Facebook: https://www.facebook.com/christina.psychoguiou