Κορωνοϊός: Kρίσιμες ερωτήσεις- απαντήσεις σε θέματα εργασιακά για εργοδότες και εργαζομένους

Κορωνοϊός: Kρίσιμες ερωτήσεις- απαντήσεις σε θέματα εργασιακά για εργοδότες και εργαζομένους

Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακή Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Φοροτεχνικού

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.

Επιχείρηση που έχει κλείσει από το κράτος και θέλει να λειτουργεί με delivery, αποφασίζει να βάλει σε αναστολή σύμβασης 5 εργαζόμενους από τους 10 που έχει συνολικά, στις 01/04/2020. Μέχρι τις 31/03/2020 θα υπολογιστεί η μισθοδοσία για όλους τους υπαλλήλους; Για τους υπάλληλους που μπήκαν σε αναστολή από 01/04/2020; Η αναστολή τους θα διαρκέσει  45 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 15/05/2020;   Γιατί αναφέρεται σε εργαζομένων σε κλειστά  μαγαζιά είναι από 15/03 έως 30/04;  Σημείωση , ότι η αίτηση έγινε ως κλειστό μαγαζί από Δημόσια αρχή αφού το Σύστημα του Εργάνη δεν άφηνε άλλη επιλογή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από15/3/2020 μέχρι 30/4/2020.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.

Ημερομηνία δήλωσης  31/3/2020, στην δήλωση αναστολής εργασίας της εταιρίας  μας είναι μια μέρα πριν από την αναστολή εργασίας των εργαζομένων 1/4. Στην τροποποιητική δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλαχθεί.  Θα γίνει αυτό τις ακόλουθες ημέρες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας αυτής της κατηγορίας έχουν χρόνο έναρξης την ημέρα υποβολής της δήλωσης από τον εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και διαρκούν για 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.

Η εταιρία μας ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Στην υποσημείωση αναφέρεται πως η Μίσθωση Ακινήτου αφορά μόνο από Δημόσια Αρχή εταιρίες που ανέστειλαν την λειτουργία τους. Θα τροποποιηθεί αυτό ώστε να προστεθούν και οι πληττόμενες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την δυνατότητα της ορθής επανάληψης  μιας αρχικής ή  συμπληρωματικής δήλωσης, μπορεί μία επιχείρηση, να πραγματοποιήσει: προσθήκη ή/και διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Να τονίσουμε ότι στις πληττόμενες επιχειρήσεις η μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων για τους εργοδότες, όπως και μισθώσεων κύριας κατοικίας  για τους εργαζομένους σε αυτές, έκπτωσης 40% αφορά για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.

Πληττόμενη, βάσει ΚΑΔ, επιχείρηση έχει θέσει σε αναστολή το προσωπικό της από 1/4/2020.  Αυτή τη στιγμή επιθυμεί να επαναφέρει για εργασία κάποιους από τους εργαζομένους της,  για χρονικό διάστημα  10  ημερολογιακών ημερών.  Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο οικ.14676/253/20 του Υπ.Εργασίας, κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Μπορείτε να μας ενημερώσετε από ποια εφαρμογή θα γίνει αυτή η ανάκληση,  γιατί  μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποιο σχετικό έντυπο στο Εργάνη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν θα αναρτηθεί το σχετικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.

Εργαζόμενος που τέθηκε σε αναστολή στις  30/3  και τώρα η επιχείρηση θέλει να τον επαναφέρει στην δουλειά, θα κάνουμε χρήση της ανάκλησης αναστολής μέσω της ορθής επανάληψης; Αν κάνουμε χρήση της ανάκλησης αναστολής  με την ορθή επανάληψη σημαίνει ότι τον επαναφέρουμε από τις  30/3 ή από την ημερομηνία υποβολής της ανάκλησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τις 30/3.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση (Φυσικοθεραπευτής) που ανήκω στις πληττόμενες επιχειρήσεις, με 3 εργαζομένους τους οποίους έχω θέσει σε αναστολή. Έχω το δικαίωμα εγώ ο ίδιος να εργαστώ και να συνεχίσω την δραστηριότητά μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.

Έχω κάνει την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη-αίτηση στο Εργάνη για την αναστολή των εργαζομένων στις 31/03/2020. Η αναστολή των 45 ημερών μετράει από 31/03/2020 ή από την επόμενη 01/04/2020;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας σ πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν χρόνο έναρξης την ημέρα υποβολής δήλωσης από τον εργοδότη και αυθημερόν γνωστοποίησης στον εργαζόμενο.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.

Ατομική επιχείρηση  εντάχθηκε στο πλαίσιο Απριλίου δηλαδή την 01/04/2020 σαν πληττόμενη. Όμως είχε απολύσει έναν εργαζόμενο στις 17/03/2020, πριν ενταχθεί όμως στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Κατά την αποστολή της αίτησης στο Εργάνη για την ένταξη της επιχείρησης στην μείωση ενοικίου, εμφανίζει τον εργαζόμενο του οποίου είχε καταγγελθεί η σύμβαση στις 17/03/2020. Η καταγγελία θεωρείται άκυρη και πρέπει να τον βάλει αναγκαστικά σε αναστολή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η καταγγελία δεν είναι άκυρη, ωστόσο στην αίτηση θα πρέπει να περιληφθούν και οι συμβάσεις των εργαζομένων που λύθηκαν είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση στο διάστημα από1/3/2020 έως και 20/3/2020, καθώς είναι και αυτοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.

Όταν ο εργοδότης υποβάλει ορθή επανάληψη για να προσθέσει στοιχεία όπως εκμισθωτή ακινήτου και δεν αλλάζει τίποτα στο προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή θα πρέπει να ενημερώσει τους εργαζόμενους για τον αριθμό πρωτοκόλλου της ορθής επανάληψης και εκείνοι εν συνεχεία να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στο supportemployees.yeka.gr ; Τους  μπλοκάρει τη λήψη των 800,00€;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εφόσον δεν αλλάζει κάτι ως προς τους εργαζόμενους, δεν απαιτείται επανυποβολή από αυτούς, ισχύει η αρχική τους δήλωση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.

Το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτήν την περίοδο είναι ο υπολογισμός μισθοδοσίας και εισφορών για τις Πληττόμενες Επιχειρήσεις που έχουν κάνει δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας.  Στην περίπτωση αυτή από ποια ημερομηνία θα ξεκινάει η αναστολή της σύμβασης ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας σε πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν χρόνο έναρξης την ημέρα υποβολής δήλωσης από τον εργοδότη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.

Με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου των συμβάσεων εκ περιτροπής, χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων, ο εργοδότης τι οφείλει να πράξει όσο αφορά τις έγγραφες συμβάσεις των εργαζομένων του μετά την πρόσκαιρη αυτή αλλαγή; Το ποσοστό 50 τοις εκατό υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων ή αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των εργαζομένων που τελούν υπό αναστολή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το εν λόγο μέτρο  μπορεί να εφαρμόζεται για όσο χρόνο η επιχείρηση εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ. Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες οφείλουν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας να το δηλώσουν στο «ΕΝΤΥΠΟ  4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α’   68/20-3-2020)   ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ», στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επί του εν λόγω ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.

1) Εργαζόμενη σε πληττόμενη επιχείρηση σε αναστολή από 16/03/2020 , με σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία λήγει στις 17/04/2020. Όταν θα λήξει η σύμβαση θα υποβάλλω κανονικά την λήξη ή επειδή είναι σε αναστολή  δεν πρέπει να καταθέσω την λήξη;

2) Επίσης η ίδια ερώτηση σε επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μετά το τέλος της αναστολής η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου αναστολής, ώστε συνολικά ο χρόνος που θα εργαστεί ο εργαζόμενος να συμπίπτει  με τη συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Το παραπάνω αφορά και κλεισμένες και πληττόμενε επιχειρήσεις.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.

Αν π.χ εστάλει η δήλωση αναστολής από την 01.04.2020, ποια ημερομηνία θα πρέπει να επιστρέψει ο εργαζόμενος στην εργασία του; Ξεκινάμε και μετράμε από την 01.04.2020 ή από την επόμενη για 45ημέρες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας σε πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν χρόνο έναρξης την ημέρα υποβολής δήλωσης από τον εργοδότη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.

Πρόσληψη Ορισμένου χρόνου (delivery) που έχει γίνει τον Απρίλιο από επιχείρηση που έχει κλείσει με κρατική εντολή θα μπορέσει να μπει σε αναστολή; Τώρα βγάζει μήνυμα ότι δεν μπορεί γιατί η πρόσληψη είναι μετά τις20/3.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε αναστολή μπορούν να τεθούν συμβάσεις εργασίας που ήταν ενεργές στις 21/3. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετέπειτα, δεν δύνανται να τεθούν σε αναστολή.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.

Εργόσημα: Οι απασχολούμενοι με εργόσημο δικαιούνται επίδομα ειδικού σκοπού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16.

Μήπως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε, αν και πως μπορεί να λυθεί το σοβαρό θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους εργαζόμενους που ενώ είχαν περιληφθεί σε κατατεθέντες χειρόγραφους πίνακες στο αρμόδιο ΣΕΠΕ το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τους εμφανίζει ανενεργούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τεθούν σε αναστολή εργασίας και έτσι να μην λάβουν τα 800€;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας , τέτοιου είδους ζητήματα θα αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και μετά την ολοκλήρωση εκκαθάρισης των  ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων από εργαζομένους που είναι ήδη σε αναστολή εργασίας.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.

Προσωπικό που εξακολουθεί να εργάζεται κατά το διάστημα της αναστολής, πότε θα υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ; Η εξαίρεσή τους από τη λίστα των εργαζομένων που τελεί η σύμβασή τους σε αναστολή, κατά την διαδικασία υποβολής της αναστολής λειτουργίας, συνιστά δήλωση της εργασίας τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18.

Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω με το Εργάνη πάρα πολλές φορές τηλεφωνικά και μέσω εμαιλ. Έχω πρόβλημα σε 2 επιχειρήσεις δεν φαίνονται τα ονόματα των εργαζομένων. Με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι επειδή δεν μπορούν να κάνουν την αίτηση και εμείς να ερχόμαστε σε ρήξη μαζί τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, τέτοιου είδους ζητήματα θα αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο και μετά την ολοκλήρωση εκκαθάρισης των  ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων από εργαζομένους που είναι ήδη σε αναστολή εργασίας. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19.

Εργαζόμενος που έχει άδεια άνευ αποδοχών από τις 17/03/2020-20/04/2020 και στην συνέχεια τον έβαλα σε αναστολή από τις 03/04/2020 διότι τότε βγήκαν οι Καδ της επιχείρησης στους πληττόμενους θα έχω κάποιο πρόβλημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εφόσον διεκόπη η άδεια άνευ αποδοχών, ο εργαζόμενος μπορεί να τεθεί σε αναστολή σύμβασης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20.

Μπορείτε σας παρακαλώ να μου ξεκαθαρίσετε την έννοια της δέσμευσης του προσωπικού; Η δέσμευση είναι για τους ίδιους εργαζόμενους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολούνταν στις 21/3.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21.

Είμαι λογιστήρια σε ένα εκπαιδευτήριο , έχουμε κάνει την ορθή επανάληψη για την δήλωση για το επίδομα των 800 ευρώ αλλά δεν έχω καταλάβει εάν οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τροποποίηση της δήλωσης τους

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η υποβολή Ορθής Επανάληψης της Αρχικής Δήλωσης Εργοδότη αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωτική.

 Με την ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσής τους,  οι εργοδότες μπορούν να προβούν σε διορθώσεις ως προς τις κατηγορίες εργαζομένων τους που τίθενται σε αναστολή. Δηλαδή ανάκληση των αναστολών συμβάσεων εργασίας σε περιπτώσεις όπως: εκπαιδευτικών μεδιοριστήρια, εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει διοριστήρια καθώς και του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού σε εκπαιδευτικές δομές που εργάζονται εξ αποστάσεως   (τηλεκπαίδευση / τηλεργασία),   και εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής.

 Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν ανασταλεί και έχουν ήδη υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε αντιστοίχιση με την αρχική δήλωση του εργοδότη τους, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα υπεύθυνη δήλωση, καθώς λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους δήλωση.

Υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από εργαζόμενους,  των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή, βάσει της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης–εργοδότη,  εκπίπτουν του συστήματος ως μη υποβληθείσες.

 Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν λάβει διοριστήρια και για το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται εξ αποστάσεως   (τηλεκπαίδευση/τηλεργασία),  καθώς και για εργαζομένους   με εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο Ε.4.1  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22.

Εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια ασθενείας. Μπορεί να βγει σε αναστολή σύμβασης εργασίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συνεχίζεται η άδεια ασθένειας μέχρι τη λήξη της. Κατά τη διάρκειά της ο εργαζόμενος δεν δύναται να τεθεί σε αναστολή.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23.

Έντυπο 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ του άρθρου 4 παρ. 2 της ΠΝΠ (Α ́ 55/11.03.20). Ποιες περιπτώσεις εξ’ αποστάσεως εργασίας περιλαμβάνει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α)σε εφαρμογή της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́64) «Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και συγκεκριμένα του άρθρου δεκάτου τετάρτου παρ.2, που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 4   της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55), όπως ισχύει, οι εργοδότες που,  έως τις 10/4/2020, με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων), καθορίσουν, με απόφασή τους ότι,  η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον, προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν,   μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το  «ΕΝΤΥΠΟ  4.1ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α ́55/11.03.20)» στο Πληροφοριακό Σύστημα   (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Β)Για επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078/28-3-2020),     οι οποίοι θα συμφωνήσουν για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης τους με εργαζομένους τους,  των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, ισχύει η παρ. 3 τουάρθρου4  του κεφαλαίου Α.2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.  Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10%  των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες,    υποχρεούνται να δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία, πριν την έναρξη πραγματοποίησης της με το «ΕΝΤΥΠΟ     4.2ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ.   Α.2. ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12998/232/23-3-2020 (Β’  1078/28-3-2020)   ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»     στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.)     ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24.

Είμαι επιχείρηση με ΚΑΔ που ανήκει στους πληττόμενους και έχω κάνει αναστολή στον εργαζόμενο μου στις 24/03/2020. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

1.Υπάρχει “υποχρεωτική” διάρκεια για την αναστολή; Το ορίζει η εταιρεία; Το ορίζει το κράτος;-2.Προβλέπεται κάποια προστασία για τα δικαιώματα του εργαζόμενου; Μπορεί να γίνει μείωση μισθού ή απόλυση και αν ναι, από πότε;                                                                                                                                                3.Η ετήσια άδεια επαναϋπολογίζεται ή ισχύει η ίδια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιχείρηση που είναι πληττόμενη βάσει ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της  με δήλωσή της στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Η δήλωση αναστολής γίνεται μεταξύ 24-03-2020 και 20-04-2020. Η διάρκεια της αναστολής είναι 45 συνεχόμενες ημέρες και έχει έναρξη την ημέρα δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

– Ο εργαζόμενος δικαιούται για τις 45 ημέρες 800 ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού  με δήλωση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Για το ποσό αυτό έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.  Απαγορεύονται οι απολύσεις από 21-03-2020 και εντεύθεν και για χρονικό διάστημα έως 45  ημέρες από τη λήξη της αναστολής συμβάσεων και η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τους ίδιους όρους εργασίας.

-Το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας, ως χρόνος απασχόλησης, και συνεπώς η άδεια χορηγείται κανονικά σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και με βάση την ημερομηνία πρόσληψης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25.

Έχω ατομική επιχείρηση, φροντιστήριο που έχει κλείσει με κρατική εντολή. Έχει γίνει αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων από τις 15/03/2020, αλλά μία εργαζόμενη βρισκόταν σε ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας (6μηνο ΟΑΕΔ), η οποία έληξε στις 17/04/2020. Μπορώ να κάνω αναστολή σύμβασης στην συγκεκριμένη εργαζόμενη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 5 περ,. β ́του δέκατου τρίτου άρθρου της ΠΝΠ της14.03.2020 από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια.

Ως εκ τούτου, η εργαζόμενη που βρίσκεται στην άδεια  μητρότητας ή στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δεν δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού,  καθώς λαμβάνει για το διάστημα αυτό επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα και συμπληρωματική παροχή μητρότητας από τον ΟΑΕΔ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26.

Μητέρα τέκνου 12 μηνών επιστρέφει μετά το εξάμηνο μητρότητας ΟΑΕΔ και λοιπών δικαιούμενων αδειών στην εργασία της. Δεν πρόλαβε όμως να εγγράψει το τέκνο της σε παιδικό σταθμό μιας και ανεστάλη η λειτουργία τους και δεν έχει τη δυνατότητα επιτήρησης του τέκνου της τρίτο πρόσωπο. Ο εργοδότης αρνείται να της δώσει την άδεια ειδικού σκοπού για την φύλαξη του τέκνου της, επικαλούμενος την προϋπόθεση εγγραφής του σε σταθμό. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020  ΠΝΠ την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς παιδιών: α)  που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, β) που φοιτούν σε σχολικές  μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, γ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους,  είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Ως εκ τούτου την άδεια δεν δικαιούνται οι γονείς βρεφονηπίων που δεν είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27.

Αν δεν γίνει χρήση του μέτρου της αναστολής σύμβασης εργασίας :α) μπορεί να γίνει απόλυση, β) η επιχείρηση θα απολέσει “ευεργετικά μέτρα” ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι μπορεί να γίνει απόλυση και η επιχείρηση δε θα απολέσει τα προνόμια.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28.

Πως αφαιρούμε υπάλληλο που τον έχουμε βάλει σε αναστολή και τώρα δεν το θέλει ο ίδιος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μπορεί να γίνει ανάκληση μόνο εκ παραδρομής δήλωσης αναστολής σύμβασης εργαζόμενου με ορθή επανάληψη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29.

Μετά και την τελευταία αλλαγή που εντάχθηκε το έντυπο «πρόωρη καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου Ε7» σε εργαζόμενους που είχαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληγαν  30/04/2020 αλλά έληξαν πρόωρα στις 13/3/2020 δεν μου τους εμφανίζει, αυτόματα στην αίτηση αναστολής σύμβασης. Προσπαθώ να τους περάσω μόνος μου αλλά δεν μου επιτρέπει να επιλέξω την νέα επιλογή. Τι μπορώ να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαιτείται η υποβολή νέας συμπληρωματικής δήλωσης για τη συμπλήρωση εργαζομένων που η σύμβαση τους ορισμένου χρόνου έχει λήξει (είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ  μέρους του εργαζομένου είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο) πριν τη συμβατική ημερομηνία λήξεως της και συγκεκριμένα εντός του διαστήματος 1 έως 20.3.2020.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 30.

Εάν ο εργαζόμενος εργάζεται σε εστιατόριο το οποίο έχει κλείσει με κρατική εντολή αλλά εργάζεται και αλλού, χωρίς να έχει σταματήσει να λειτουργεί ο ΚΑΔ, δικαιούται να πάρει επίδομα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ θα μπορέσουν να πάρουν και οι εργαζόμενοι που έχουν παράλληλη ασφάλιση όχι με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αλλά με λίγες ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Προϋπόθεση για να λάβει ένας μισθωτός με πολλαπλή απασχόληση την αποζημίωση ειδικού σκοπού κι εφόσον δεν έχει τεθεί σε αναστολή από όλους τους εργοδότες του είναι να εργάστηκε κατά κύριο λόγο με μερική απασχόληση στον εργοδότη που συνεχίζει να τον απασχολεί και να τον διατηρεί εκτός αναστολής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ, στη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προστίθενται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

 

Χριστίνα Ψυχογυιού

Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακή Σύμβουλος

M I A R I S  B R O S  T A X  F I R M

FB:https://www.facebook.com/Χριστίνα-Ψυχογυιού-Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Εργασιακός-Σύμβουλος-1415380718732442/

error: Content is protected !!