You are currently viewing Κορωνοϊός: Kρίσιμες ερωτήσεις- απαντήσεις με όλες τις νέες εργατικές ρυθμίσεις για εργαζομένους, εργοδότες και άνεργους

Κορωνοϊός: Kρίσιμες ερωτήσεις- απαντήσεις με όλες τις νέες εργατικές ρυθμίσεις για εργαζομένους, εργοδότες και άνεργους

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Πως και πότε θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι;

 

Οι εργαζόμενοι-δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα λάβουν τα 800 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου. Η αποζημίωση αυτή αφορά ενάμιση μήνα και ειδικότερα το διάστημα 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

 1. Τι είναι η άδεια ειδικού σκοπού; Ποιος από τους δύο γονείς την δικαιούται;

Είναι η άδεια που δικαιούται ένας από τους 2 γονείς με παιδί που βρίσκεται σε βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο ή ειδικό σχολείο ή σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, για την φύλαξή του, λόγω κλεισίματος των σχολείων.

Η Άδεια Ειδικού Σκοπού (και όχι η συμπληρωματική άδεια που χρεώνεται στον εργαζόμενο), έχει αποδοχές εκ των οποίων τα 2/3 αυτών πληρώνονται από τον εργοδότη και το 1/3 από το κράτος με τρόπο που θα οριστεί από απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Για κάθε 3 μέρες άδεια ειδικού σκοπού, ο εργαζόμενος θα παίρνει 1 επιπλέον ημέρα αδείας που θα αφαιρείται από την κανονική του άδεια.

Με υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου προς την επιχείρησή του συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα ότι δεν θα την λάβει από τον άλλο.

Αν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα.

Αν και οι 2 γονείς εργάζονται αλλά ο 1 από τους 2 εργάζεται με τηλεργασία, κανένας από τους 2 δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

Αν ένας γονέας εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, την άδεια δικαιούται και πάλι ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα.

Αν ο 1 από τους 2 γονείς δεν εργάζεται, τότε ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια.

Aν οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι, την άδεια δικαιούται μόνο ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

 1. Οφείλει ο εργοδότης να εγκρίνει την άδεια ειδικού σκοπού που δικαιούμαι;

 

Η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζόμενου να το αιτηθεί στον εργοδότη και εκείνος οφείλει να την εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

 1. Εάν ο εργαζόμενος εργάζεται σε εστιατόριο το οποίο έχει κλείσει με κρατική εντολή αλλά εργάζεται και αλλού, χωρίς να έχει σταματήσει να λειτουργεί ο ΚΑΔ, δικαιούται να πάρει επίδομα ;

 Ναι δικαιούται. Αφού στην επιχείρηση που εργάζεται έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ο εργοδότης

του θα τον συμπεριλάβει στην υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα δηλώσει τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπεύθυνης  δήλωσης που θα του έχει δώσει ο εργοδότης του.

 1. Είμαι εργαζόμενος σε δύο επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού. Δικαιούμαι δύο επιδόματα;

Όχι. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα λάβουν μία φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

 1. Είμαι εργαζόμενος και δουλεύω με μερική απασχόληση σε επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή. Θα πάρω και εγώ τα 800 ευρώ;

Ναι. Το επίδομα αυτό θα το λάβουν τόσο οι πλήρως απασχολούμενοι, όσο και οι απασχολούμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

 1. Είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έκλεισε προσωρινά με κρατική εντολή. Πώς θα πληρώσω στα τέλη Μαρτίου το ενοίκιο μου;

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, θα μπορούν να καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του σπιτιού τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

 1. Εισπράττω πάνω από 800 ευρώ τον μήνα. Το υπόλοιπο θα μου οφείλεται από τον εργοδότη;

Όχι. Εφόσον αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας, αναστέλλεται για το ισόχρονο διάστημα και η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει μισθούς.

 1. Έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να μου επιβάλει την τηλεργασία;

Ναι, με τις νέες ρυθμίσεις, ο εργοδότης μπορεί να καθορίσει μονομερώς ως υποχρεωτική την τηλεργασία.

 1. Ο εργοδότης μου ζήτησε να εργαστώ από το σπίτι. Μπορεί να μου μειώσει το μισθό επειδή εφαρμόζει εξ αποστάσεως εργασία;

Όχι, η αποδοχή εργασίας εξ αποστάσεως δεν συνιστά μεταβολή της σύμβασης εργασίας ούτε ως προς το ύψος των συμφωνημένων αποδοχών ούτε ως προς τη φύση της σύμβασης εργασίας ( πλήρης – μερική απασχόληση).

 1. Ο εργοδότης μου θέλει να εφαρμόσει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας. Υποχρεούμαι να δεχτώ;

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 21-03-2020 (άρθρο 9), δίνετε η δυνατότητα σε όλες τις ανοικτές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και με ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, για τους επόμενους έξι μήνες, δηλαδή έως τις 21 Σεπτεμβρίου, να απασχολούν από το 50 έως και το 100% του προσωπικού τους ανεξαιρέτως μόνο για 10 ημέρες! Πρόκειται για νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, δηλαδή ο εργαζόμενος θα εργάζεται για δύο εβδομάδες και τις επόμενες δυο εβδομάδες ΔΕΝ θα εργάζεται! Αυτό σημαίνει δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζομένους τους κατά το ήμισυ με την αντίστοιχη μείωση των αποδοχών κατά 50%.
Ομοίως, ένας εργαζόμενος θα εργάζεται την μία εβδομάδα και την επόμενη δεν θα εργάζεται, με απόφαση του εργοδότη! Ενώ η προστασία για την μη-απόλυση ισχύει μόνον για τον μήνα που διανύουμε.

 1. Είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έκλεισε προσωρινά λόγω κορωνοϊού. Πως θα πληρώσω στα τέλη Μαρτίου τη δόση που οφείλω στην εφορία;

 Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, αναστέλλεται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου, για 4 μήνες. Δηλαδή η δόση του Μαρτίου θα μπορεί να καταβληθεί έως 31 Ιουλίου.

 1. Ο εργοδότης μου, μου ανακοίνωσε πως στο τέλος Μαρτίου δεν θα μπορέσει να μου καταβάλλει το μισθό μου. Η επιχείρηση όμως δεν έχει κλείσει με εντολή του κράτους…

Ο μισθός σας οφείλεται σε κάθε περίπτωση. Διαθέτετε πενταετή προθεσμία για δικαστική επιδίωξη των νομίμων δικαιωμάτων σας.

 1. Ο εργοδότης μου με εξαναγκάζει να λάβω την κανονική μου άδεια και να λείψω από την δουλειά. Έχει αυτό το δικαίωμα;

Ο εξαναγκασμός σε λήψη κανονικής άδειας είναι κατ΄ αρχάς παράνομος. Όμως εν όψει της έκτακτης κατάστασης, για την στήριξη τόσο της επιχείρησης, όσο και του ίδιου του  εργαζομένου, προτρέπεται ο τελευταίος να κάνει χρήση της ήδη θεμελιωμένης κανονικής άδειας.

 1. Ο εργοδότης μου με εξαναγκάζει σε άδεια άνευ αποδοχών; Έχει αυτό το δικαίωμα;

 Ο εξαναγκασμός σε λήψη άδειας άνευ αποδοχών είναι αρχικά παράνομος. Στα πλαίσια της καλής πίστης μεταξύ του εργοδότη και εργαζόμενου και εν όψει της έκτακτης αυτής κατάστασης,  προτρέπεται ο εργαζόμενος για ένα εύλογο χρονικό διάστημα να το δεχθεί. Ειδάλλως, ελλειπουσών των άνω περιστάσεων, ο ανωτέρω εξαναγκασμός συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και ο εργαζόμενος πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο.

 1. Ανήκω στους χρόνια πάσχοντες και εργάζομαι σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Μπορώ να λάβω άδεια και τι είδους;

Μπορείτε να λάβετε ειδική άδεια, εφόσον ανήκετε σε ευπαθή ομάδα. Ενημερώνετε άμεσα τον εργοδότη για την κατάσταση της υγείας σας. Σε αυτήν την περίπτωση η αμοιβή καταβάλλεται κανονικά

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

 1. Απολύθηκα και θέλω να υποβάλω αίτηση για επίδομα ανεργίας. Τι κάνω;

 Η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία είναι δυνατή μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού που ορίζεται μέσω της διεύθυνσης www.oaed.gr/menoumespiti.

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως την Παρασκευή 3 Απριλίου, η επιδότησή τους θα ξεκινάει αναδρομικά από την 7η ημέρα μετά την ημερομηνία απόλυσής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αίτησης.

 1. Απολύθηκα την περίοδο από 1ης Μαρτίου μέχρι 18 Μαρτίου. Δικαιούμαι κάτι;

 Οι απολύσεις λογίζονται έγκυρες. Όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από 1ης Μαρτίου έως 18 Μαρτίου ανεξάρτητα από το αν γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

 1. Η επιδότηση της ανεργίας μου λήγει 31 Μαρτίου. Τι δικαιούμαι;

 Παράταση επιδότησης για 2 μήνες παίρνουν όλοι οι άνεργοι των οποίων το δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας έληξε ή λήγει από 01/01/2020 έως 31/03/2020. Θα επιδοτηθούν δηλαδή Απρίλιο και Μάιο και έτσι θα λάβουν και αυτοί 800 ευρώ επιπλέον ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει και για τους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους και τους ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους που λαμβάνουν το βοήθημα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 • Οι άνεργοι το δικαίωμα των οποίων έληξε από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου θα λάβουν εφάπαξ στις αρχές Απριλίου ολόκληρο το ποσό των 800 ευρώ.
 • Οι άνεργοι το δικαίωμα των οποίων έληξε από 1ης Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου θα λάβουν το ποσό των 800 ευρώ εφάπαξ ή σε δύο δόσεις εντός του Απριλίου. Όσων το δικαίωμα έληξε αρχές Φεβρουαρίου και δεδομένου ότι θα έχουν παρέλθει 2 μήνες από τότε στις αρχές Απριλίου θα λάβουν ολόκληρο το 2μηνο. Όσων το δικαίωμα έληξε, για παράδειγμα, προς τα τέλη Φεβρουαρίου θα λάβουν το ένα επίδομα αρχές Απρίλη (400 ευρώ) και το δεύτερο συμπληρώνεται το 2μηνο από τη λήξη του δικαιώματος τους, δηλαδή τέλη Απρίλη.
 • Αντίστοιχα οι άνεργοι το δικαίωμα των οποίων έληξε ή λήγει από 1ης Μαρτίου έως 31 Μαρτίου θα λάβουν το ποσό των 800 ευρώ σε δύο δόσεις, η πρώτη εντός του Απριλίου και η δεύτερη εντός του Μαΐου.

Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 1. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνομαι στους ΚΑΔ που θα ενισχύσει η Πολιτεία αφού η δουλειά μου σταμάτησε τελείως;

Πολλές επιχειρήσεις έχουν διακόψει την λειτουργία τους, καθώς οι επιχειρηματικές        τους δραστηριότητες σταμάτησαν  λόγω των έκτακτων συνθηκών που συμβαίνουν στην χώρα μας. Αλλά αφού το κράτος δεν τις έχει συμπεριλάβει στην δέσμη μέτρων, θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τόσο ως προς τους εργαζομένους τους (μισθούς), όσο και προς τους δημόσιους φορείς ( πληρωμή ΕΦΚΑ,ΦΠΑ, λοιποί φόροι). Παρόλα αυτά, όπως ήδη έχει αναφερθεί η λίστα είναι δυναμική και θα ανανεώνεται συνεχώς.

 1. Τι σημαίνει ΑΝΑΣΤΟΛΗ λειτουργίας, πρέπει να κάνει κάτι η επιχείρηση για αυτό;

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορονοϊού-COVID-19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον, που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί, μέχρι έναν μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας ΠΝΠ, με δυνατότητα παράτασης, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. (περ. α) της υποπαρ. 2Α).

– Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

– Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν οριστεί από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή- είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α -είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι, επίσης, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020- είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή- είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020- είτε με καταγγελία από τους ίδιους είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, οι δικαιούχοι-εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 1. Οι εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή τι δικαιούνται;

 Αναστολή για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου, για τις φορολογικές οφειλές πληρωτέες Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Επίσης, δικαιούνται αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Το μέτρο αφορά τις εισφορές των μισθωτών σε επιχειρήσεις που πλήττονται. Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

 1. Εάν ένας εργαζόμενος, κάνει οικειοθελή αποχώρηση, επηρεάζει την επιδότηση της επιχείρησης η οποία είναι σε προσωρινή αναστολή;

Σύμφωνα με το 72 ΦΕΚ Α 68 και με ημερομηνία έναρξης ισχύος 20 Μαρτίου 2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της  ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεσμεύει την επιχείρηση να κρατήσει τους εργαζομένους τις από 20 Μαρτίου έως 20 Απριλίου χωρίς να γίνει μείωση προσωπικού , ούτε με οικειοθελή αποχώρηση.

 1. Στις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις delivery, ο ΕΦΚΑ λειτουργεί το ίδιο αυστηρώς στο θέμα ασφάλισης και ωραρίου εργαζομένων όταν κάποιοι εργαζόμενοι νοσούν ή δεν προσέρχονται στην εργασία τους λόγω αδιαθεσίας;

Οι εργαζόμενοι που νοσούν ή δεν προσέρχονται στην εργασία τους λόγω αδιαθεσίας

θα πρέπει να το γνωστοποιούν στον εργοδότη τους με έγγραφο από γιατρό για να μπορούν να λάβουν αποδοχές ασθενείας για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να υπάρξει διαφορετικός χειρισμός π.χ. χρήση κανονικής άδειας.

 1. Έχω φαρμακείο και πρέπει να εργαστούμε μαζί με τον εργαζόμενο υπάλληλο πολλές παραπάνω ώρες. Τι πρέπει να κάνω με τις υπερωρίες; Υπάρχει όριο; Πρέπει να κάνω κάποια δήλωση; Πρέπει να τις δηλώσω στο ΕΡΓΑΝH;

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α΄ 342). Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Η υπερωριακή αυτή απασχόληση, δύναται να γνωστοποιηθεί στο Εργάνη, εντός του πρώτου 10ήμερου του επόμενου μήνα.

 1. Έχω εργαζόμενη υπάλληλο που είναι έγκυος. Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία της; αν κάτσει σπίτι πληρώνεται κανονικά; Είναι ειδική άδεια;

Όχι δεν υπάρχει (πέραν των συστάσεων για απομάκρυνση από την εργασία) και ίσως μια δόκιμη λύση είναι να γίνεται χρήση επαπειλούμενης άδειας από την έγκυο.

 1. Αν ο υπάλληλος νιώθει ασθενής και ζητήσει να μείνει σπίτι σε καραντίνα, οι ημέρες απουσίας αφαιρούνται από την κανονική του άδεια; Πληρώνεται κανονικά από την επιχείρηση;

Αν ένας εργαζόμενος τεθεί προληπτικά σε καραντίνα από κάποιο δημόσιο φορέα, δικαιούται τις αποδοχές του διαμέσου αποδοχών ασθενείας για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη.

Αν όμως, ένας εργαζόμενος τεθεί αυτοβούλως σε καραντίνα για λόγους ασφαλείας, δεν δικαιούται τις αποδοχές κι επομένως πρέπει να υπάρξει διαφορετικός χειρισμός π.χ. χρήση κανονικής άδειας.

 1. Αν δεν είναι ο ΚΑΔ στην λίστα, πρέπει να πληρώσει κανονικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές;

 

Ναι θα πρέπει να καταβάλλεται και τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές.

 1. Δικαιούνται κάποιο βοήθημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις;

Για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα- που πλήττονται σύμφωνα με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ), προβλέπεται αρχές Απριλίου ενίσχυση ύψους 800 ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου-30 Απριλίου.

 1. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθού για τον Μάρτιο;

 Όχι. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο προσωπικό τους τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι την ημέρα της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τους. Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα που όφειλε να καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές.

 1. Υπάρχει κάποια απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι εργοδότες-επιχειρηματίες τις αναστολές πληρωμών και τα άλλα ευεργετήματα;

Ναι. Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Όσοι εργοδότες προχωρούν σε απολύσεις από 18 Μαρτίου και μετά αποκλείονται από τα πακέτα των ειδικών ευεργετημάτων. Αντίθετα, οι απολύσεις που έγιναν μέχρι 17 Μαρτίου δεν αποτελούν τροχοπέδη για την ένταξη των επιχειρήσεων στη δέσμη των μέτρων.

 1. Είμαι επιχειρηματίας και διέκοψα την δραστηριότητά μου αναγκαστικά λόγω κορωνοϊού. Πως θα πληρώσω το ενοίκιο του καταστήματος;

Οι επιχειρηματίες που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, μπορούν να καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το ενοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

 1. Είμαι επιχειρηματίας και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΚΑΔ μου στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα πληρώσω στους εργαζομένους μου Δώρο Πάσχα; Και αν ναι, μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί;

 Κανονικά θα καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου στους εργαζόμενους, οι επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία και δεν αναφέρονται στους συγκεκριμένους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών.  Παράλληλα, η ημερομηνία καταβολής του δώρου Πάσχα για τους υπόλοιπους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έχουν πληγεί και συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, με ανοιχτή ημερομηνία που θα επιλέξει ο ίδιος μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

 1. Η αναστολή των δόσεων δανείων προς τις τράπεζες ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις ή και τα φυσικά πρόσωπα;

 Τα φυσικά πρόσωπα-δηλαδή εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις- που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση και θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, θα λάβουν αναστολή των δόσεων του τραπεζικού δανείου τους για διάστημα 3 μηνών.

 1. Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης όταν η δουλειά είναι σχεδόν μηδενική και δεν μπορεί να πληρώσει τους εργαζόμενους του; Μπορεί να γίνει Διαθεσιμότητα; Τι ισχύει στην Διαθεσιμότητα;

Σύμφωνα με τον Ν.3846/2010     το άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α ) και του ν. 1767/1988(ΦΕΚ 63 Α ).

Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.

 1. Για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κοινής ωφελείας που απασχολούν περισσότερους από πέντε χιλιάδες (5.000) μισθωτούς, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χορηγείται με αίτηση του εργοδότη, μετά τη γνώμη της Ολομελείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο εργοδότης μπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς, τηρώντας τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
 2. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της προηγούμενης παραγράφου που θέτουν σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται στην καταβολή πλήρων αποδοχών, έστω και αν οι μισθωτοί αποδέχθηκαν τη διαθεσιμότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους.»

 Χριστίνα Ψυχογυιού

Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακή Σύμβουλος – Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

M I A R I S  B R O S  T A X  F I R M

Facebook: https://www.facebook.com/christina.psychoguiou

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]