You are currently viewing Υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Με βάση τα ερωτήματα που δεχόμαστε στο ΕΕΑ αν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραθέτουμε τα πιο κάτω :

Στις διατάξεις του άρθρου 45 περ. γ’ και ε’ του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζονται τα ακόλουθα:

«Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:

… γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου… ε) οι κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.». 

Στην εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1059/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. προβλέπονται τα εξής: «Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι ειδικά για τις συνδρομές, χορηγίες, κ.λπ. που λαμβάνουν τα πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 (νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) έχουν εφαρμογή τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1044/2015 εγκύκλιό μας. Όσον αφορά στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά τους, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που 2 προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.). Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν.

Τέλος, τα ποσά των χορηγιών που τους παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.».

Από τη ρητή και αδιάστικτη γραμματική διατύπωση των διατάξεων, σε συνδυασμό με την προεκτεθείσα επίσημη ερμηνευτική θέση της Φορολογικής Διοίκησης επ’ αυτών, προκύπτει σαφώς ότι σε φόρο εισοδήματος υπόκειται μόνο το εισόδημα του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν συνάδει με την εκπλήρωση του σκοπού του, και, ειδικότερα, όσον αφορά στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, υπόκειται σε φόρο μόνο το εισόδημα, που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

    

Με βάση τα παραπάνω  και συγκεκριμένα τα ερωτήματα σας αν τα νοσήλια που εισπράττουν απο τον ΕΟΠΥΥ  τα σωματεία και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, που ιδρύουν και λειτουργούν μονάδες υγείας, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 

 

Σαφώς και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα νοσήλια, που εισπράττουν από τους ασφαλιστικούς φορείς, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της διατήρησης και λειτουργίας των Μονάδων , καθ’ όσον τα νοσήλια αυτά συνδέονται άμεσα με την εκπλήρωση του σκοπού τους, αποτελούν θεσμοθετημένο πόρο για την εξυπηρέτηση αυτού και προορίζονται να καλύψουν δαπάνες καθ’ όλα συναφείς με τη λειτουργία και τη δραστηριότητά τους, το δε τυχόν πλεονάζον ποσό ανά χρήση μεταφέρεται, σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη, στην επόμενη χρήση προς εκπλήρωση ακριβώς του ιδίου προορισμού.   

 

Θράσος Μίαρης

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας

Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΑ