You are currently viewing Φορολογικοί έλεγχοι και παραγραφές | Καταγγελίες Λογιστών – Φοροτεχνικών για πίεση που ασκείται στους Ελεγκτές από τους υψηλούς ποσοτικούς στόχους βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες τους, με βάση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΑΑΔΕ

Φορολογικοί έλεγχοι και παραγραφές | Καταγγελίες Λογιστών – Φοροτεχνικών για πίεση που ασκείται στους Ελεγκτές από τους υψηλούς ποσοτικούς στόχους βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες τους, με βάση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΑΑΔΕ

Καθημερινά δεχόμαστε καταγγελίες Λογιστών – Φοροτεχνικών  για πίεση που ασκείται στους Ελεγκτές από τους υψηλούς ποσοτικούς στόχους βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες τους, με βάση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΑΑΔΕ, με covid19.

Οι επαγγελματίες του κλάδου, δεν προλαβαίνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις των πελατών τους μέσα στις ασφυκτικές προθεσμίες που έχουν τεθεί, οδηγώντας τους λογιστές σε απόγνωση, τονίζοντας παράλληλα τη μεγάλη ανάγκη να βρεθούν άμεσα λύσεις, οι οποίες θα τους ανακουφίσουν και δε θα τους στερούν τα ανθρώπινα και εργασιακά τους δικαιώματα.

Το βάρος στις πλάτες τους σηκώνουν όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στους «τόνους δουλειάς» που φορτώθηκαν ξαφνικά, με όλες τις  ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουν τεθεί σε λειτουργία λόγω κορωνοϊού από την κυβέρνηση, να περνούν μέσα από τα λογιστικά γραφεία.

Το αναγνώρισε αυτό και ο Υπουργός Οικονομικών κ Χρήστος Σταϊκούρας σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με το ΕΕΑ.

Πρόκειται για τον κλάδο, σημειώνουν, που προσπαθεί να κρατήσει στη ζωή την οικονομική συνέχεια της χώρας, ενώ αγκομαχεί να ανασάνει με όσα τραβάει καθημερινά.

Έχουμε ακόμα δρόμο για τους αυθαίρετους καταλογισμούς φόρων λόγω παραγραφών, να δούμε τα αποτελέσματα του 2020….

Σχεδόν το 40% των αποφάσεων της ΔΕΔ δικαιώνει τους φορολογούμενους από 21,5% περίπου που ανέρχονταν το 2017.

Άνοδος των ποσοστών των «αθωώσεων» το 2018 και το 2019.

Τεράστιο ζήτημα αξιοπιστίας των φορολογικών ελέγχων, αλλά και των φορολογικών προστίμων που επιβάλλουν οι Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα του υπουργείου Οικονομικών καθώς προκύπτει ότι, περισσότερο από 1 στα 3 πρόστιμα που επιβάλλουν οι ελεγκτικές αρχές είναι άκυρα!

Όπως καταγγέλλουν λογιστές – φοροτεχνικοί, η πίεση που ασκείται στους ελεγκτές των Δ.Ο.Υ., έχει ως αποτέλεσμα τις υπερβολές στις διαπιστώσεις των ελέγχων, οι οποίες για να διορθωθούν θα πρέπει ο ελεγχόμενος να προσφύγει στη ΔΕΔ ή και στα δικαστήρια, χάνοντας χρόνο και χρήματα.

Πώς λειτουργεί η ΔΕΔ

Η ΔΕΔ, λειτουργεί ως μια επιτροπή διαιτησίας ανάμεσα στον φορολογούμενο και στον φοροελεγκτικό μηχανισμό, με στόχο να προστατεύεται ο φορολογούμενος από τυχόν λάθη ή αυθαιρεσίες των ελεγκτών.

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο φορολογούμενος μπορεί εντός της ανατρεπτικής ημερομηνίας των 30 ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης της φορολογικής αρχής, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Τα στοιχεία

Έτσι εξηγείται η αύξηση των φορολογουμένων, ιδιωτών και επιχειρήσεων που δικαιώνονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ. 5.553 υποθέσεις, εκ των οποίων δικαιώθηκαν εν όλω ή εν μέρει και διαγράφηκαν ή μειώθηκαν τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν, οι 1.936, δηλαδή το 34,9%.
Πρόκειται για μεγάλη αύξηση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς, συνολικά από το 2013 που ξεκίνησε η λειτουργία της ΔΕΔ, εκδικάστηκαν συνολικά 51.040 υποθέσεις, εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 10.564 ή ποσοστό 20,7%. Αναλυτικότερα:

  • Το 2013 οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν ήταν 261 και δικαιώθηκαν οι  27 ή το 10,3%.
  • Το 2014 εκδικάστηκαν 7.832 υποθέσεις και δικαιώθηκαν οι 1.346 ή το 17,2%.
  • Το 2015 οι προσφυγές που εκδικάστηκαν ήταν 10.222 εκ των οποίων δικαιώθηκαν μόνο οι 490 ή το 4,8%.
  • Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και δικαιώθηκαν οι 1.381 ή το 15,9%.
  • Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 υποθέσεις  εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 2.205 ή το 21,4%.
  • Το 2018 εκδικάστηκαν 8.170 υποθέσεις εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 3.179 ή το 38,9%.

Τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ενδικοφανών προσφυγών των φορολογουμένων που γίνονται αποδεκτές από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με αποτέλεσμα οι φόροι και τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να διαγράφονται ολοσχερώς ή να μειώνονται, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία για τις επιδόσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αποφάσεις υπέρ των φορολογουμένων αυξήθηκαν σημαντικά τα έτη 2018 και 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε διαφόρους λόγους, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

Την εξέλιξη αυτή εκμεταλλεύτηκαν χιλιάδες άμεσα θιγόμενοι ελεγχόμενοι, προσφεύγοντας στη ΔΕΔ, η οποία τους δικαίωσε εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις αποφάσεις του ΣτΕ και ακυρώνοντας τις πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων που είχαν επιβληθεί στους προσφυγόντες.

Η έλλειψη στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επαρκή τεκμηρίωση των απόψεων και των θέσεων των ελεγχομένων κατά τη διαδικασία των φορολογικών ελέγχων και η εκ των υστέρων προσκόμιση των στοιχείων αυτών ενώπιον της ΔΕΔ.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων στις οποίες οι ελεγκτές δεν είχαν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι φορολογούμενοι είχαν δίκιο, αλλά τα στοιχεία αυτά προσκομίστηκαν εκ των υστέρων από τους φορολογουμένους κατά τη διαδικασία της εκδίκασης των ενδικοφανών προσφυγών τους, στη ΔΕΔ.

Στις περιπτώσεις αυτές τα νεότερα αυτά στοιχεία, τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τους ελεγκτές, οδήγησαν στην πλήρη και επαρκή τεκμηρίωση των απόψεων των ελεγχομένων ενώπιον της ΔΕΔ και εν τέλει στη μερική ή ολική δικαίωσή τους από την εν λόγω υπηρεσία.

Υπερβάλλων ζήλος και βιασύνη

Ο υπερβάλλων ζήλος ή η βιασύνη με τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις οι ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων και των ΔΟΥ προχωρούν στη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων και στην έκδοση των πράξεων επιβολής φόρων και προστίμων ήταν από τους σημαντικότερους λόγους για την αύξηση του ποσοστού των αποφάσεων υπέρ των φορολογουμένων.

Πιεζόμενοι από τους υψηλούς ποσοτικούς στόχους βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες τους, με βάση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές προχωρούν συχνά σε καταλογισμούς υπέρμετρα υψηλών ποσών φόρων και προστίμων εξετάζοντας ελλιπώς τα δεδομένα των υποθέσεων, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να προσφεύγουν στη ΔΕΔ και να επιτυγχάνουν μερική ή και ολική διαγραφή των καταλογισθέντων ποσών.

Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η παραγραφή μεγάλου αριθμού υποθέσεων, στην οποία αναφερόμαστε παραπάνω, μείωσε σημαντικά τον αριθμό των προς έλεγχο υποθέσεων όπως και τα ποσά που θα μπορούσαν να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν, με αποτέλεσμα η αυστηρότητα να είναι μεγαλύτερη στους ελέγχους των υποθέσεων που δεν ενέπιπταν στους κανόνες παραγραφής τους οποίους καθόρισε η νομολογία του ΣτΕ.

 

Θράσος Μίαρης

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας

Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΑ