Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Πλήρεις υπηρεσίες consulting στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Στόχος μας είναι το όραμά σας σε συνδυασμό με την την επιχειρηματική σας φιλοσοφία να γίνουν πράξη.​

Πλήρεις υπηρεσίες consulting στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Στόχος μας είναι το όραμά σας σε συνδυασμό με την την επιχειρηματική σας φιλοσοφία να γίνουν πράξη.​
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number

Οι υπηρεσίες μας στα μέτρα σας!

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στον κλάδο των επιχειρήσεων είμαστε σε θέση να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη της επιχείρησής σας!
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Συμβουλευτική επιχειρήσεων
  • ΤΕΠΙΧ II
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Αναπτυξιακό
  • Ενίσχυση στο επιχειρείν

 • ΕΣΠΑ

  • Εξασφάλιση της σωστής διοίκησης.
  • Επίτευξη των στόχων των φορέων και των διοικήσεων των οργανισµών.
  • Διασφάλιση των µετόχων και η γενικότερη «κοινωνική συνοχή» της επιχείρησης.
  • Πρόληψη ηθεληµένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών (προληπτικός έλεγχος).
  • Αποκάλυψη και η καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων, απατών (κατασταλτικός έλεγχος).
  • Η πιστοποίηση της ακρίβειας και της αλήθειας των οικονοµικών καταστάσεων (επιβεβαιωτικός έλεγχος).
  • Αξιολόγηση της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, των οποίων τα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα διότι δείχνουν την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν στην επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια).

 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  • Τακτικοί έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Έλεγχοι για διεθνή αναφορά και πληροφόρηση
  • Ανεξάρτητη αξιολόγηση οικονομικών και μη οικονομικών στοιχείων και άλλων εργασιών διασφάλισης ειδικού σκοπού
  • Υπηρεσίες Διασφάλισης Κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου)

 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Εξασφάλιση της σωστής διοίκησης.
  • Επίτευξη των στόχων των φορέων και των διοικήσεων των οργανισµών.
  • Διασφάλιση των µετόχων και η γενικότερη «κοινωνική συνοχή» της επιχείρησης.
  • Πρόληψη ηθεληµένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών (προληπτικός έλεγχος).
  • Αποκάλυψη και η καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων, απατών (κατασταλτικός έλεγχος).
  • Η πιστοποίηση της ακρίβειας και της αλήθειας των οικονοµικών καταστάσεων (επιβεβαιωτικός έλεγχος).
  • Αξιολόγηση της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, των οποίων τα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα διότι δείχνουν την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν στην επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια).

 • BUSINESS PLAN

  Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) καθίσταται πλέον ανάγκη για κάθε επιχείρηση να γνωρίζει την ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διακινούνται. Οι περισσότερες εταιρείες είναι εκτεθειμένες σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, καθώς διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες στην αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών τέτοιων κινδύνων. Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) καθίσταται πλέον ανάγκη για κάθε επιχείρηση να γνωρίζει την ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διακινούνται. Οι περισσότερες εταιρείες είναι εκτεθειμένες σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, καθώς διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες στην αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών τέτοιων κινδύνων.

 • GDPR/CYBER RISK

  Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) καθίσταται πλέον ανάγκη για κάθε επιχείρηση να γνωρίζει την ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διακινούνται. Οι περισσότερες εταιρείες είναι εκτεθειμένες σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, καθώς διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες στην αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών τέτοιων κινδύνων. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα γενικό πρότυπο που είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι το όραμά σας σε συνδυασμό με την την επιχειρηματική σας φιλοσοφία να γίνουν πράξη.

 • ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΚΟ

 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού που παρέχει συμβουλές επί φορολογικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία κυπριακών και υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών φορολογικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εγχώρια νομοθεσία και από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, καθώς και επί θεμάτων που σχετίζονται με ιδιωτικές επενδύσεις, τη διάρθρωση των συναλλαγών μιας επιχείρησης, την εφαρμογή της επιλεγμένης φορολογικής δομής αλλά και την αναθεώρηση υφιστάμενων φορολογικών δομών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της φορολογίας και τη μεγιστοποίηση των λειτουργικών οφελών.

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία και το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους. Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών της αναγκών καθώς επίσης και η συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  • Εξυγίανση κόκκινων δανείων
  • Ρυθμίσεις δανείων
  • Εξωδικαστικός μηχανισμός
  • Στεγαστικά δάνεια
  • Επιχειρηματικά δάνεια
  • Επενδυτικά δάνεια

Πρόσθετες υπηρεσίες!

 • Φορολογικές Συμβουλές

  Το επιχειρηματικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και μερικές φορές το πρώτο και μοναδικό έγγραφο κείμενο που παρουσιάζει ολοκληρωμένα την επενδυτική πρόταση. Επομένως πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό, ολοκληρωμένο, σύντομο, κατανοητό και να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του επενδυτή-χρηματοδότη. Δεδομένων των ραγδαίων αλλαγών στην φορολογική νομοθεσία ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στρατηγικών διαχείρισης των φόρων εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η διαρκής επιμόρφωση και ενασχόληση των συνεργατών μας επιτρέπει να σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές στον φορολογικό σχεδιασμό.

 • Μετατροπές Εταιρειών

  • Σύνταξη του Καταστατικού
  • Μελέτη για τη Σύσταση της εταιρίας
  • Κλείσιμο Ισολογισμών, σε συνεργασία με το Προσωπικό του Λογιστηρίου, των υπό συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων

 • HR

  • διαχείριση ζητημάτων στελέχωσης
  • αξιολογήσεις απόδοσης των εργαζομένων
  • καθορισμός αποζημιώσεων
  • εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
  • διαχείριση των εργασιακών σχέσεων • αλλά και με την έρευνα για ανθρώπινους πόρους

 • Λογισμικά Μηχανογράφησης

  • Ευχρηστία και αξιοπιστία για υψηλή παραγωγικότητα σε χαμηλό κόστος
  • Απεριόριστες δυνατότητες και εξελιγμένα εργαλεία
  • Πλήρη έλεγχο στη μηχανογράφηση της επιχείρησή σας
  • διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στο μέγιστο

 • Ίδρυση και μελέτη ΚΟΙΝΣΕΠ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΚΟ

Το πρώτο βήμα!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας, ή ζητήστε ένα ραντεβού μέσω της παρακάτω φόρμας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα, ή το συντομότερο δυνατό.