You are currently viewing Αυτό που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις είναι νέα δάνεια και όχι αναχρηματοδότηση των παλιών.

Αυτό που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις είναι νέα δάνεια και όχι αναχρηματοδότηση των παλιών.

Σημαντικό ρόλο των χρηματοοικονομικών εργαλείων, που προσφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ, στη στήριξη και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι η ρευστότητα, η οποία, δεν έχει χαθεί αλλά δεν κυκλοφορεί.

Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης με έμμεσο κεφάλαιο κίνησης, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στις τράπεζες και έχει ανακοινωθεί εδώ και τέσσερις εβδομάδες, που είναι η επιδότηση των τόκων όλων των επιχειρηματικών δανείων για τρεις μήνες.

Σε όποια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία ανήκει στους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ένα επιχειρηματικό δάνειο το οποίο είναι ενήμερο έως 31.12.2019, ενήμερο σημαίνει ότι πρέπει να έχει πληρώσει τη δόση του Σεπτεμβρίου του 2019, ή ακόμη και αν είναι ενήμερο όχι σε τράπεζα αλλά σε κάποιο fund, το κράτος μέσω του ΕΣΠΑ θα πληρώσει μόνο για τρεις μήνες τους τόκους, και πρέπει να επεκταθεί.

Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανακούφιση αυτή, η οποία επιτρέπει σε μία επιχείρηση να μείνει εντός τραπεζικού συστήματος.

Αυτό που χρειάζεται είναι μία ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ΠΣΚΕ και η υποβολή τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων.

Πρόκειται για μία δράση ΕΣΠΑ που είναι η πιο εύκολη και απλή που έχει βγάλει το υπουργείο Ανάπτυξης από καταβολής όλων των ΕΣΠΑ και πρέπει να την αξιοποιήσουν όλοι.

Για το νέο πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, είχαμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από άποψη αιτήσεων στο σύστημα και ενώ το πρόγραμμα είναι στο 1,3 δις ευρώ έφτασε περίπου πάνω από 5 δις ευρώ.

Για τον λόγο αυτόν, σταματήσαν να δέχονται αιτήσεις προκειμένου να ξεμπλοκάρει το σύστημα, να τελειώσει  η πρώτη αξιολόγηση που είναι καθαρά τεχνική – για παράδειγμα, ο έλεγχος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μία εταιρεία, το λεγόμενο de minimis λόγω ΕΣΠΑ  και πρέπει να συνεχίσει το ίδιο προϊόν, με αυξημένο κεφάλαιο, πιθανόν πάλι από τις 20 Μαΐου και μετά.

Επίσης, σε αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση είναι σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αυξηθούν οι πόρους αυτού του προϊόντος.

Πολλά είναι τα παράπονα σχετικά με το πρόγραμμα αναγκάζοντας την κυβέρνηση να είναι σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες.

Κάποιες από αυτές σε κάποιους πιθανούς δανειολήπτες ζητάνε εμπράγματες εξασφαλίσεις και έχουμε πει ότι αυτό θα πρέπει σε σημαντικό βαθμό να μειωθεί, γιατί με τα εργαλεία που δίνει η διαδικασία  στις τράπεζες μειώνει και το ρίσκο. Το γεγονός ότι επιδοτούνται οι τόκοι του προγράμματος πρώτον είναι βοήθεια προς την επιχείρηση και δεύτερον είναι και μείωση κινδύνου για την τράπεζα.

Το ίδιο θα ισχύει και για το εγγυοδοτικό προϊόν, το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει παρά πολύ στο κεφάλαιο κίνησης, διότι θα δίνει εγγύηση 80% σε κάθε δάνειο μέχρι ένα ύψος του 25% χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Ότι και να κάνουμε, οι τράπεζες είναι μέρος του συστήματος της αγοράς. 

Προσοχή όμως στην κατάσταση αυτή που βιώνουν οι επιχειρήσεις ούτε μπορούν να τις αποκλείσουν, ούτε να τις τιμωρήσουν. 

Οι τράπεζες πρέπει, όμως, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, να αναλάβουν περισσότερο ρίσκο. 

Είναι προφανές πως λαμβάνοντας περισσότερο ρίσκο έχουμε περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει μία κανονική, επόμενη μέρα. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Οικονομικών, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και όλους τους διευθύνοντες συμβούλους των ελληνικών τραπεζών, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι η παροχή ρευστότητας θα φτάσει έως και 16 δις ευρώ.

Αυτό που εμείς πρέπει να καταστήσουμε σαφές είναι πως εξίσου σημαντική είναι και η πιστωτική επέκταση των τραπεζών, γιατί αυτό που  ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις είναι νέα δάνεια και όχι αναχρηματοδότηση των παλιών.

Εκεί στρέφονται και τα χρηματοδοτικά προϊόντα που εισηγούμαστε προς την Κυβέρνηση.

Θράσος Μίαρης 

Φορολογικός Συνεργάτης ΕΕΑ

Αντιπρόεδρος Φορολογουμένων Ελλάδας