Αλλαγές και νέα δεδομένα στο εργασιακό περιβάλλον με το νέο πολυνομοσχέδιο: Αναστολή συμβάσεων εργασίας, μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Δώρο Χριστουγέννων 2020, υπερωρίες, επίδομα ανεργίας , άδειες κ.α

Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακή Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Φοροτεχνικού

Μια σειρά νέων μέτρων που αφορούν το δώρο Χριστουγέννων, τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, την αναστολή συμβάσεων εργασίας, τις νέες προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας,  τη γονική άδεια, την άδεια ειδικού σκοπού, την μεγαλύτερη ευελιξία στις υπερωρίες και την διαμόρφωση του νέου κατώτατου μισθού, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στην Βουλή.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις για εργασιακά θέματα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού:

 

Άδεια εργαζομένων λόγω νόσησης από COVID -19

Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό 7 ή 14 ημερών, προληπτικά για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ, μπορεί να καθορίσει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτό, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
Εάν δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας, τότε ο εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία ώρα την ημέρα σε άλλες εργάσιμες ημέρες, μετά τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση των μισών ωρών από τις εργάσιμες ώρες που παρέμεινε σε περιορισμό ο εργαζόμενος

Ο χρόνος αναπλήρωσης δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, ενώ ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αυτό της αναπλήρωσης καμία αμοιβή ή προσαύξηση.

Ισχύει από 1/9/2020.

 

Άδεια γονέων λόγω νόσησης παιδιών από COVID -19

Νέα ειδική άδεια για εργαζόμενους γονείς παιδιών που θα νοσήσουν από τον κορωνοϊό θεσμοθετείται με το πακέτο μέτρων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, το νέο μέτρο προβλέπει πως οι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των παιδιών για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση που με ιατρική γνωμάτευση κρίνεται απαραίτητο ή σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού.

Η νέα άδεια αφορά εργαζόμενους γονείς βρεφών, προνηπίων, νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς αυτών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία προσχολικής και σχολικής ηλικίας, που θα νοσήσουν από τον κορωνοϊό  Covid-19 και χορηγείται επιπρόσθετα από άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στην νοσηλεία των παιδιών. Αν και δεν θα νοσούν κατ αρχήν οι ίδιοι, δεν θα μπορούν για λόγους πρόληψης να πάνε στη δουλειά τους, όποτε θα δικαιούνται την νέα ειδική άδεια.

Οι γονείς κατά την διάρκεια της άδειας αυτής λαμβάνουν αποδοχές κατά τα δύο τρίτα από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο από το κράτος. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκειά αυτής.

 

Επίδομα ανεργίας εποχικά εργαζομένων

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.1545/1985 (Α’91)

Μειώνεται, δηλαδή, ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης από 100 σε 50 για το επίδομα ανεργίας των εποχιακά εργαζόμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα. Με την ρύθμιση αυτή χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, θα διασώσουν  το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται για τον χειμώνα.

 

«Μηχανισμός Συν-Εργασία»

Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «Συν -Εργασία» μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι 31/12/2020, για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020.

Υπενθυμίζεται πως πλέον επιδοτούνται 100% οι ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη και εργαζομένου, για τον χρόνο εργασίας που χάνεται, ενώ στον μηχανισμό εντάσσονται και οι εποχικοί με πρόσληψη μετά τις 30 Μαΐου και έως 10/8.

 

Επέκταση Αναστολών και τον Οκτώβριο

Θεσμοθετείται επέκταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας και της ειδικής αποζημίωσης έως 534 ευρώ για τους εργαζόμενους στους κλάδους επισιτισμού, αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και χερσαίων μεταφορών, τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας (συμπεριλαμβάνονται και τα 12μηνης διάρκειας ξενοδοχεία και τα εποχικά) αθλητισμού, πολιτισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και για τον Οκτώβριο.

Οι εν λόγω εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την δημοσίευση του νομοσχεδίου σε ΦΕΚ, για τον μήνα Οκτώβριο. Η αναστολή μπορεί να διαρκέσει κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις, που είχαν τεθεί σε αναστολή και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή ολόκληρο τον Οκτώβριο θα δικαιούνται 534 ευρώ, που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού τους.  Διαφορετικά θα λάβουν 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής.

Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιβάλλεται υποχρέωση στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.10.2020, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εν λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Υπενθυμίζεται  πως πρόσφατα με ΠΝΠ οι αναστολές επεκτάθηκαν χρονικά ώστε να καλύψουν Αύγουστο και Σεπτέμβριο επιχειρήσεις επισιτισμού, πολιτισμού, αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ. Με τη νέα ρύθμιση η χρονική επέκταση καταλαμβάνει πλέον και τον Οκτώβριο.

 

Τρόπος καταβολής δώρου Χριστουγέννων 2020

Οι επιχειρήσεις  των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, καταβάλλουν το δώρο Χριστουγέννων 2020 κανονικά έως 21 Δεκεμβρίου.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις αυτές τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020, το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, αναλόγως της διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.

Στην περίπτωση κατά την οποία η  σύμβαση των εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις τίθεται σε αναστολή, το ποσό δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από το κράτος και υπολογίζεται  επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 

 

Υπερωριακή απασχόληση

Έως και 31/12/2020, εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, μπορούν να τους απασχολήσουν επιπλέον υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.
Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια εργασίας.

 

Καλλιτέχνες – ξεναγοί στα 534 ευρώ για 2 μήνες

Στην ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ ανά μήνα μπαίνουν για δυο μήνες και ειδικότερα για το διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:

  • Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
  • Οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών και διαθέτουν ταυτότητα ξεναγού.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534,00 ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Η αποζημίωση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.

Για την καταβολή της, οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

 

Διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου

Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1/5/2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020, προστέθηκε παρ. 9 στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013, με την οποία καθορίστηκαν νέες προθεσμίες για την εκκίνηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020.

 

 

Χριστίνα Ψυχογυιού

 

Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακή Σύμβουλος

 

M I A R I S  B R O S  T A X  F I R M

 

FB:https://www.facebook.com/Χριστίνα-Ψυχογυιού-Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Εργασιακός-Σύμβουλος-1415380718732442/

error: Content is protected !!