Λογιστική & Φορολογική Υποστήριξη

Ολοκληρωμένες λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές διατάξεις,

σας παρέχουμε πλήρη πακέτα λογιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις σας.


ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Εμπιστευτείτε την ομάδα μας και απογειώστε την επιχείρησή σας!​