Τίτλος Σεμιναρίου : Ο λογιστής στον ρόλο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.
Μια ημερίδα για την αυτοματοποίηση είσπραξης τιμολογίων, την πιστωτική πολιτική, το Cash flow και τις μορφές χρηματοδότησης που πρέπει να έχει η επιχείρηση σας

Διεξαγωγή : Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 με 21:30,
MBC business center, Λεωφ. Συγγρου 106, 1ος όροφος.
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Απευθύνεται: Σε λογιστές που επιθυμούν να παρέχουν επιπλέον ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους
Μέθοδος Διδασκαλίας : Ανάλυση της Πιστωτικής Πολιτικής των επιχειρήσεων και Πρακτικές Εφαρμογές

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

 Πηγές κεφαλαίων – χρηματοδότες επιχειρήσεις
 Τοποθετήσεις κεφαλαίων – δημιουργία περιουσίας επιχείρησης
 Παραγωγικό κύκλωμα
 Επενδύσεις
 Δημιουργία εσόδων επιχείρησης
 Ανάγκη αύξησης πωλήσεων
 Διαχείριση πίστωσης – πιστωτική πολιτική – Η επιχείρηση αυξάνει τις πωλήσεις ή τα χρέη της ;
 Διαχείριση είσπραξης ανοιχτών υπολοίπων τιμολογίων – τρόποι παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
 Κόστος πιστώσεων – διαχείριση Κ/Κ
 Έγκριση αναγκαιούντος κεφαλαίου κίνησης από τράπεζες – χρηματοδότηση παραγωγικού κυκλώματος
 Βασικά σημεία ανάλυσης τραπεζών για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης – τα λάθη και οι παραλήψεις στον ισολογισμό
 Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων
 Βελτίωση οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ
Κανόνες αύξησης αποτελεσμάτων
 Ορθή διαχείριση κεφαλαίων
 Ορθή διαχείριση πιστωτικής πολιτικής
 Ορθή διαχείριση ρευστότητας
 Πρόσβαση σε λήψη δανείου κεφαλαίου κίνησης για χρηματοδότηση των πιστώσεων
 Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

Κόστος : 25 ευρώ

Εισηγητές σεμιναρίου :
Γκόυντας Χαράλαμπος | Τax & Banking Specialist – KELE
Νίκος Γκούντας |IFRS & TAX Specialist – Protectus Clobal

Δηλώσεις συμμετοχής:
2109639049 , 2109639050
info@mbc.gr