08.04.19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α-BASIC ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τίτλος Σεμιναρίου : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC – ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.

(Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)

 1ο Τμήμα: 30/03/2019 (Σαββατοκύριακου)

2ο Τμήμα: 08/04/2019 (Απογευματινό)

Διάρκεια : 3 μήνες (100 διδακτικές ώρες) 

                                    1ο Τμήμα 2ο Τμήμα
Διεξαγωγή  

   Σάββατο & Κυριακή

 

Δευτέρα – Τετάρτη

Ώρα Έναρξης              10:00 18:00
Ώρα Λήξης              14:30 21:30

 Απευθύνεται :

α) Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ , Κολεγίων που εισέρχονται πρώτη φορά σε εργασίες Λογιστηρίου και

β) Σε εργαζόμενους σε Λογιστήρια με μικρή εμπειρία. 

Σκοπός : Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων . 

Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   :

Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 

Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

 Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές Έννοιες Νόμου
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
 • Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής

Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές

 • Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων

Εργασίες Βοηθού Λογιστή

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

 • Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
 • Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
 • Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
 • Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
 • Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση Συναλλαγματικών
 • Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
 • Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
 • Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)
 • Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
 • Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
 • Διαχείριση Εξαγωγών
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
 • Αγορά Παγίων – Leasing κτλ
 • Πώληση Παγίων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 • Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)
 • Σύνταξη Ισοζυγίων
 • Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
 • Υπολογισμός Προβλέψεων
 • Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
 • Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
 • Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
 • Αποτελέσματα
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA SOFTONE KAI UNION

 • «Softone» – «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone
 • UNION Γενική Λογιστική

 

Με την αξιοπιστία και την ευθύνη της υπογραφής μας για το καλύτερο αποτέλεσμα, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και σας καλωσορίζουμε.  

Δηλώσεις Συμμετοχής :

MBC Business Center:

Τηλ: 210-9639049, 210-9639050

email:  info@mbc.gr

@: www.mbc.gr

Λεωφ. Συγγρού 110, 117 41, Αθήνα Δημ. Γούναρη 227, Τ.Κ. 166 74 Γλυφάδα 

Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 09.00 μέχρι τις 18.00